Slovenski parlamentarni korpus

Pregled objavljenih raziskovalnih podatkovInštitut za novejšo zgodovino
2019