Luka Vidmar

Libri prohibiti:

rastoča zbirka bibliografskih, zgodovinskih in slikovnih podatkov o prepovedanih knjigah, najpogosteje branih na Slovenskem v zgodnjem novem veku

Elektronska izdaja v dopolnjevanju


Uredil Matija Ogrin

Elektronski zapis uredil in na splet postavil Andrej PančurElektronske znanstvene monografije (eZMono)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
2019