Meni

Kolofon

Kapelski pasijon : Komedija od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej na te veliki četrtək inu na te velikonočni pondelək v Kapli špilali, Elektronska znanstvenokritična izdaja



Diplomatični in kritični prepis, filološki komentar in konkordance:
Erich Prunč

Ekdotični in kodikološki komentar, opombe:
Matija Ogrin

Elektronski zapis TEI uredil:
Tomaž Erjavec

Pretvorbo v zapis HTML pripravil:
Andrej Pančur

Uredili:
Matija Ogrin
Erich Prunč
Tomaž Erjavec

Fotografije rokopisa:
Marko Zaplatil



Objava 0.8

Štetje besed: besede 166430, znaki (s presledki) 1003741.

ZRC SAZU