Meni

Kolofon TEI

kolofon TEI [jezik = sl]
opis datoteke
navedba naslova
naslov
Kapelski pasijon
naslov
Komedija od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej na te veliki četrtək inu na te velikonočni pondelək v Kapli špilali
naslov
Elektronska znanstvenokritična izdaja
navedba odgovornosti
odgovornost
Diplomatični in kritični prepis, filološki komentar in konkordance
ime [identifikator = EPR]
Erich Prunč
navedba odgovornosti
odgovornost
Ekdotični in kodikološki komentar, opombe
ime [identifikator = MOG]
Matija Ogrin
navedba odgovornosti
odgovornost
Elektronski zapis TEI uredil
ime [identifikator = TER]
Tomaž Erjavec
navedba odgovornosti
odgovornost
Pretvorbo v zapis HTML pripravil
ime [identifikator = APA]
Andrej Pančur
navedba odgovornosti
odgovornost
Uredili
ime
Matija Ogrin
ime
Erich Prunč
ime
Tomaž Erjavec
navedba odgovornosti
odgovornost
Fotografije rokopisa
ime [identifikator = MZA]
Marko Zaplatil
navedba izdaje
izdaja
Objava 0.8
navedba objave
izdajatelj
ZRC SAZU
datum
2019-02-20
dostopnost
odstavek [jezik = sl]
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca CC BY-ND-NC 1.0:
sklic [cilj = https://creativecommons.org/licenses/by-nd-nc/1.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav–Nekomercialno 1.0
odstavek [jezik = en]
Licenced under CC BY-ND-NC 1.0:
sklic [cilj = https://creativecommons.org/licenses/by-nd-nc/1.0/]
Creative Commons Attribution-NoDerivatives-NonCommercial 1.0 Generic
opis vira
odstavek
Elektronska izdaja je pripravljena po izvirnem rokopisu, ki je predstavljen z digitalnim faksimilom v tej izdaji in opisan v (NRSS) kot .
sklic [cilj = http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:ms/VIEW/]
Registru slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja
sklic [cilj = http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_018/VIEW/]
Ms 18
opis značilnosti besedila
opombe o rokah rokopisa [identifikator = hands]
opomba o roki [identifikator = h1 | pisar = Prva_roka]
Prva ali glavna roka je napisala skoraj celoten kapelski rokopis ob koncu 18. stoletja; imitira male tiskane črke, vidna je tendenca po lepopisju (prim. ).
sklic [cilj = #kapelski-comm.2.1.7]
paleografski opis
opomba o roki [identifikator = h2 | pisar = Druga_roka]
Druga roka je napisala le tri manjše dodatke na str. –129; je pribl. sočasna s prvo roko. Posebnost druge roke je nemška grafija v slovenskem tekstu.
sklic [cilj = #kapelski-crit.pb124]
127
opomba o roki [identifikator = h3 | pisar = Tretja_roka]
Tretja roka je sredi 19. stoletja iz neznane kopije prepisala manjkajoče ali uničene dele besedila.
opomba o roki [identifikator = h4 | pisar = Neznana_roka]
Nekaj drobnih vpisov, v katerih ni prepoznana katera od prvih treh rok, je označenih kot poseg neznane ali četrte roke.
uporaba jezikov
jezik [identifikator = sl]
slovenščina
jezik [identifikator = sl-de]
slovenščina prevedena iz nemščine
jezik [identifikator = sl-la]
slovenščina prevedena iz latinščine
jezik [identifikator = sl]
slovenščina
jezik [identifikator = la]
latinščina
jezik [identifikator = de]
nemščina
jezik [identifikator = en]
angleščina
tei:revisionDesc
sprememba [kdaj = 2019-04-15]
odstranil kapelski-para.xml in dodal divGen za sidih izdajo.
ime
Andrej Pančur
sprememba [kdaj = 2019-04-15]
dodal atribut n v element milestone in popravil številčenje tega atributa v pb.
ime
Andrej Pančur
sprememba [kdaj = 2019-02-18]
Vnesel korekture iz tiskane izdaje, uskladil in dodal sklicevanja med opombami in prepisoma.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2019-02-13]
Poskusno dodan egXML.
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2019-02-12]
Dokončal urejanje sklicevanj v kritičnem prepisu.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2019-02-08]
Preuredil in dopolnil uredniški uvod v front; dodal primere egXML; elementu surplus dodal @reason in @resp.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2019-02-04]
Popravljena pretvorba v vertikalni format, korpus prenesen z nl.ijs.si/noske na www.clarin.si/noske, ustrezni popravek v TEI. In še par drobnih popravkov.
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2019-02-03]
Prenesel uredniški uvod v front, prilagodil, dodal. Popravil dva neveljavna sklica.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2018-06-26]
Dodal opis rok v handNotes v kolofonu; končal dodaten krog urejanja oznak v obeh študijah, vključil Andrejeve strukturirane cit/quote/bibl; objava 0.8.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2017-12-07]
Končala urejanje kazalk in sklicevanj v študiji Ericha Prunča; manjše korekture.
ime
Andrejka Žejn
sprememba [kdaj = 2017-06-15]
Začel preurejati študije in opombe, prirejene za tiskano izdajo, za e-izdajo; dodajanje kazalk za sklicevanja.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2017-01-10]
Čiščenje označevanja, objava 0.6.
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2017-01-08]
Odstranil preostala neveljavna mesta (ostanki nepravilnih slogov v tabelah); čistil ostanke pretvorbe.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2017-01-03]
Preimenovanje delov, preštevilčenje opomb, popravki hi/text()[. = ' '] mesta presledkov, nov vzporedni prikaz, brisanje (neveljavnih! p/@xml:id) in p/@rend, validacija. (na novo postavljen kapelski pod noSkE@nl.ijs.si.)
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2017-01-03]
Dodal Appendix in Komentar s spreminimi študijami, povzetki, seznami. Problemi s številčenjem opomb.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2016-06-28]
Dokončal opombe in urejanje kritičnega prepisa.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2016-06-19]
Preuredil tekst strani 34 kot del Prologa k II. delu, premik naslova II dela.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2016-05-25]
Začel z domnevno zadnjim krogom urejanja; nove opombe, uskladitev s tiskano izdajo.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2016-05-20]
Dodal razdelek Judeževa smrt v dipl in crit; dodal oznake in govorce pri štetju srebrnikov v crit.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2016-05-14]
Generiranje dipl prepisa z vsemi nadrejenimi elementi. Popravki za boljšo poravnavo med dipl in crit. Dodal testni prikaz faksimila.
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2016-02-10]
Končal urejanje glavnega teksta in oddal v prelom za tiskano izdajo.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2016-02-05]
Diplomatični prepis zamenjan z lematiziranim; popravil @xml:id in @n v kritičnem prepisu.
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2016-02-02]
Zadnji krog urejanja: uskladitev vsebine ab; imena govorcev; popravki označevanja; opombe.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2015-12-17]
Merge z Matijinimi popravki.
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2015-12-13]
Popravki v dipl. prepisu glede na zadnje konkordance.
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2015-12-01]
Dokument razdeljen na več datotek.
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2015-11-03]
Popravki na novo vnešenih korektur in usklajevanje konkordanc.
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2015-11-02]
Vnesel korekture ; dodatno urejanje okrajšav in razvezav, naslovov; pisanje opomb.
ime
Matija Ogrin
ime
Ericha Prunča
sprememba [kdaj = 2015-09-07]
vstavil 5x seg[@type='fix'] za tiste dele diplomatičnega prepisa, kjer program sicer ni zadosti pameten, da bi pravilno naredil jezikosloveno označevanje z lemami glede na konkordance.
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2015-08-31]
dodal lb/@break.
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2015-08-29]
Mnogo manjših popravkov, da se uskladi excel konkordance z besedilom.
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2015-08-12]
Dodajanje milestone elementov in @xml:lang="de", dodajanje @xml:id, manjši popravki.
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2015-08-07]
Popravki oznak v diplomatičnem prepisu glede na primerjavo konkordanc in prepisa.
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2015-08-01]
Popravil kolofon. Vstavil faksimile. Poenotil strukturo. Mnogo manjših popravkov: foreign -> @xml:lang; handNote/@scribe
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2015-07-24]
Dokončal drugi krog urejanja, podrobnosti v elementih sic, corr, orig, reg. Uskladil ab v obeh prepish za vzporedno sklicevanje. Napisal tekstnokritične opombe h kritičnemu prepisu.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2015-04-21]
Uredil strukturo obeh prepisov do konca.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2014-12-23]
Daljše urejanje strukture in teksta; podrobno urejeno do fol. 64, splošna struktura KP do konca.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2013-08-15]
Urejanje in popravki strukture: uporaba XInclude namesto entitet SGML, DP in KP sta sedaj tudi dokumenta TEI s svojim (malim) kolofonom; kode jezikov spremenjene v dvočrkovne; popravil pb in fw; v DP spremenil sp/l v sp/p; labele a la "No 99" prestavil v ab
ime
Tomaž Erjavec
sprememba [kdaj = 2013-08-13]
Urejanje strukture obeh prepisov, do prve tretjine.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2013-07-29]
Začel urejati strukturo.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2013-06-19]
Strojno pretvoril v zapis TEI.
ime
Matija Ogrin
sprememba [kdaj = 2013-06-19]
Dokončal diplomatični in kritični prepis v urejevalniku besedil.
ime
Erich Prunč