Meni

Kodikološki opis rokopisa in besedilno izročilo
Kapelskega pasijona

Matija Ogrin

1Na naslednjih straneh so zapisani izsledki tekstnokritične analize rokopisa in besedila Kapelskega pasijona. Rokopis kot materialni izdelek nudi naši analizi številne podatke, ki jih povzema kodikološki in paleografski opis, t. j. prvi del te študije. Drugi del študije povezuje pridobljene materialne podatke s tekstnokritično analizo besedila, predvsem z analizo strukture besedila, in išče sledi besedilne preoddaje ali tradicije – t. j. sledi starejših verzij ali predlog Kapelskega pasijona, ki se nam žal niso ohranile. Bralec bo blagohotno vzel v zakup, da prvi del obravnava čisto materialna, na videz suhoparna dejstva, medtem ko drugi del ob ugotovitvah neogibno postavlja tudi hipoteze in nerešena vprašanja.

Kodikološki in paleografski opis

1Besedilo Kapelskega pasijona se je ohranilo v precej poškodovanem rokopisu s konca 18. stoletja, ki ga je odkril Štefan Singer v Železni Kapli leta 1899 (Singer 1938: 255); pozneje je dlje časa veljal za izgubljenega, v osemdesetih letih pa ga je znova našel Erich Prunč in rokopis tudi prvi temeljito opisal (Prunč 1989: 192). Kodeks je že razpadal, hrbet rokopisa iz razpadajočega temnorjavega usnja je bil večidel že ločen od knjižnega bloka, nekateri listi so izpadali, zato so bili zmečkani in natrgani. Rokopis je bilo nujno potrebno konservativno obnoviti, toliko, da se ustavi njegovo propadanje. Za digitalni faksimile elektronske izdaje je bil rokopis fotografiran še v prvotnem stanju, tudi zato, ker je v razpadajočem stanju viden marsikateri detajl vezave.

2Z restavriranjem219 je bil rokopis pripravljen na novo obdobje preučevanja in recepcije.220 Še več, restavracija je odkrila mnoge kodikološke podatke, ki bi jih brez postopkov slojenja platnic in knjižnega bloka nikakor ne mogli pridobiti in nam skupaj s tekstološkimi informacijami nekoliko odstrejo vpogled v nastanek rokopisa in vsaj deloma tudi besedila Kapelskega pasijona.

Poročilo o restavriranju rokopisa

1Rokopis Kapelskega pasijona sta restavrirali Blanka Avguštin Florjanovič in Darja Harauer, restavratorki iz Arhiva Republike Slovenije, jeseni 2015. Obnova je bila zasnovana minimalistično in konservativno, o njej sta podali naslednje poročilo.

2»Po pripravljalnih delih (pregled in beležke o začetnem stanju, fotografiranje, oštevilčenje listov) smo platnice ločili od knjižnega bloka in jih začeli slojiti. Za vsak list ali fragment smo pri slojenju ugotovili, kam sodi, ali je dodan, odrezan, pretrgan (ugotovitve o tem gl. v nadaljevanju, zlasti v razdelku Kolacija leg). Nato smo niti odpeli z vezic in pregledali, koliko so poškodovane, koliko jih je treba nadomestiti. Rokopis Kapelskega pasijona je vezan na tri enojne, konopljene vezice. Nit, s katero so prvotno povezovali lege (snopiče), je zasnovana v zasuku S, sestavljena je iz dveh osnov. Na koncu rokopisa je bilo kar 16 pol papirja odrezanih, z vezavo vred so bili ohranjeni le njihovi vezniki. Te smo odstranili in so zdaj priloženi rokopisu.

3Sledilo je suho čiščenje z mehkimi čopiči, površinska odstranitev prahu z gobicami, nato smo odstranjevali nečistoče z mehkejšo in tršo radirko: vsak list je bil pregledan posebej, če morda vsebuje historične nečistoče. Teh se ne odstranjuje (npr. madeži vijolične tinte na pag. 40 idr.), institucionalne nečistoče pa smo odstranili.

4Vse pole smo po suhem čiščenju tudi mokro očistili in restavrirali z japonskim papirjem: poškodbe papirja smo stabilizirali, nismo pa rekonstruirali izgubljenih fragmentov besedila. Prav tako nismo dodajali listov, ki so bili historično odstranjeni, pač pa smo nekdanji obstoj izrezanih ali iztrganih listov le nakazali s t. i. podaljški iz japonskega papirja. Na prosojni papir smo v razmerju 1 : 1 prerisali dva vodna znaka.

5Ko so bile pole primerno osušene in restavrirane v sploščenem stanju, smo jih po prvotnih prepogibih spet preganili in sestavili v lege. Knjižni blok smo sestavili po foliaciji ob upoštevanju, kakšna je bila prvotna, mestoma prekinjena paginacija. Izdelali smo dva nadomestka za izgubljena vezna lista (prosta predlista), ki sledita izvirnima, prilepljenima na platnico.

6Za šivanje knjižnega bloka smo uporabili konopljeno vrv iste debeline kot v primarnih vezicah. Lege so bile med seboj povezane s pomočjo treh enojnih vezic. Sledilo je lepljenje in utrjevanje hrbtnega dela knjižnega bloka, delno oblikovanje in počivanje.

7Obnovo platnic smo začeli s slojenjem prevlečnih materialov, v tem primeru z dolgotrajnim in kontroliranim vnašanjem vlage na sloje platnic. S pomočjo vlage smo na zunanji strani platnic razslojili prevlečni material od osnove, ki je lepenka. Na notranji strani smo od lepenke razslojili nalepljeni del predlistov. Tedaj so se na notranji strani pod predlisti pokazali ostanki prvotnih zapiralnih trakov. Pod predlisti nismo zasledili nobenih dodatnih materialov, ki bi dopuščali domneve o predhodnih vezavah.

8Ob slojenju prevlečnega materiala se je na sprednji strani prednje platnice pokazala večja nalepka (poprej zaradi umazanije neopazna) z daljšim napisom. Nalepko smo, ko je bila ločena od podlage, pregledovali s presevno lučjo in ultravijolično lučjo, vendar je napis zaradi umazanije tako poškodovan, da ga s temi sredstvi ni bilo mogoče razbrati.

9Po tem smo s spatulami odstranili usnje v hrbtnem delu in na vogalnih predelih platnic. Oporo platnice (lepenko) smo očistili vseh lepil in jo okrepili z milimetrsko, t. i. čisto lepenko (trajno obstojno). Za manjkajoče dele hrbta smo pripravili novo prevlečno usnje, izbrali smo taninsko obdelano kozje usnje (ročna izdelava Marjan Petač, Goričane), ki smo ga ročno pobarvali. Pripravili smo prevlečni material za platnice iz ročno izdelanega papirja, ki smo ga prav tako obarvali v primeren ton, izbran tako, da je identičen s tonom papirja, ki se je pokazal pod odlepljeno čelno nalepko. Ko smo nalepko odluščili z naslovnice, smo pod njo našli svetlo rumeno barvo papirja, zato ima na obnovljeni platnici zdaj tudi dodani prevlečni papir takšen ton.

10Sledila je montaža lepenčnih opor na knjižni blok v knjigoveški preši. Na pobarvano kozje usnje smo nalepili hrbtni vložek iz kartona in vse skupaj namontirali na hrbet knjižnega bloka, prevezali z elastičnimi povoji in pustili počivati.

11Nato smo že sestavljeno knjigo vzeli iz preše, dokončali montažo usnjenega hrbtnega predela in nadaljevali z usnjenimi vogalniki. Vse izvirne usnjene fragmente smo nalepili na izvirna mesta. Primerno obarvan prevlečni papir smo na zunanjih predelih nalepili na lepenčno osnovo platnic. Izvirne papirje smo prav tako vrnili na primarna mesta.

12Skozi že izdelane prehode smo napeljali lanene zapiralne trakove, ki smo jih s tekstilnimi barvami tonirali v odtenek, podoben prvotnemu. Ostanke originalnih trakov smo na notranji strani platnic nalepili pod dodane trakove in knjigo uplatničili. Na nalepljeni del predlistov smo vrnili primarne ostanke, po daljšem preučevanju tudi nalepko na prednjo platnico. Po zadostnem sušenju in uleganju je bila zunanjščina premazana s kitovo mastjo in s tem obnova končana.«

Platnice, vezava in nalepka z napisom

1Rokopis je vezan v platnice z oporo iz lepenke v velikosti cca. 36,8 x 23 cm (nekatere stranice odrezane v konus); hrbet je iz temno rjavega, zdaj obnovljenega usnja. Hrbet je širok 2,5 cm, sam knjižni blok brez platnic je širok cca. 1,5 cm. Na prednji platnici je večja nalepka (visoka 18,5 cm, široka 20 cm) s tremi okrasnimi volutami na vsaki strani. Skoraj vso površino nalepke je zapolnjeval napis, zdaj domala neberljiv.

2Vezava je sočasna z nastankom rokopisa: vezna (spojna) lista sta iz enakega papirja kakor glavni del rokopisa, imata enak vodni znak. Celo prevlečni papir na platnicah ima isti vodni znak kakor knjižni blok. V veznikih leg (t. j. v pregibu snopičev) so le primarni vbodi. Vse to kaže na izvorno vezavo. Poznejših prevezav ni bilo. Pač pa so pozneje rokopis še »krpali«: nekatere dele so preuredili in zašili preko leg.

3Prosta (neprilepljena) vezna lista sta izgubljena, zdaj nadomeščena. Na zadnjem veznem listu (prilepljenem na zadnjo platnico) levo zgoraj sta z različnima pisaloma (morda svinčnik) vpisani števili 1745, 1816,221 vendar ni jasno, ali pomenita letnici ali pa sodita med računske vaje, ki jih je bilo moč razbrati na zadnji platnici.

4Nalepka, ki je prilepljena na prednji platnici, meri cca. 18 X 20 cm. Na nji je zelo poškodovan napis v sedmih vrsticah. S svojimi napravami so ga pregledali strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija Slovenske policije in restavratorji Narodne galerije.222 S trenutno dostopno tehnologijo je bilo moč zanesljivo razbrati nekaj besed, v zadnji, spodnji vrstici centralno pa so posnetki pokazali nedvomen zapis letnice: 1800.

Slika 1: Infrardeča fotografija nalepke z napisom na prednji
            platnici rokopisa Kapelskega pasijona. Foto: Andrej Hirci, Narodna
            galerija.
Slika 1: Infrardeča fotografija nalepke z napisom na prednji platnici rokopisa Kapelskega pasijona. Foto: Andrej Hirci, Narodna galerija.

5Zgodovinar Boris Golec je ohranjene črke napisa razbral in povezal takole:223

VrsticaVsebina
Pather …
die Vorstel(l)ung …
… Herrn und Gottes
Jesu … Christi
das (Vor)getragen worden
(Ja)h(r) 1800

6Po mnenju Borisa Golca je najbolj poškodovan in težaven za razlago gornji del napisa, medtem ko je v spodnjem delu po njegovi sodbi moč prepoznati besedne zveze, značilne za dokumente te vrste, ki ob zanesljivo razbrani letnici pomenijo, da je bila predstava o trpljenju Jezusa Kristusa uprizorjena leta 1800.224 Nič ni v tem delu napisa rečeno o tem, od kdaj so igro uprizarjali, kdaj je nastal rokopis, še manj, kdaj je nastal tekst, posredovan v rokopisu. Kljub temu je to pomembna informacija, saj izrecno pove, da je bil Kapelski pasijon še uprizorjen leta 1800. Ne smemo pa pozabiti, da je mogel rokopis nastati že poprej, nalepka pa je bila morda v letu 1800 ali celo pozneje le prilepljena na čelno platnico.

Knjižni blok

1Knjižni blok sestavlja 71 listov velikosti 36 x 22,2 cm – merjeno na foliju s sedanjo paginacijo 3. Na koncu rokopisa je bilo – verjetno že kmalu po vezavi – odrezanih pet leg, skupaj kar 16 pol, t. j. 32 listov (gl. tabelo spodaj). Njihovi ohranjeni vezniki, s katerimi so bili všiti na vezice, so zdaj odrezani in priloženi rokopisu v škatli.

2Od ohranjenih 71 listov je 67 prvotnih, štirje pa so bili dodani sredi 19. stoletja, verjetno leta 1861: dva sprednja lista (ena pola, nosi glavni naslov in prolog pasijona) in dva lista (ena pola), všita v sredino tretje ohranjene lege rokopisa (strani 13–16).

Papir in vodni znak

1Celoten prvotni rokopis (brez dodanih štirih listov) je iz enakega papirja in predstavlja eno samo, enotno zvezano knjigo. Ves prvotni papir je enak: kakovosten svetlo rumenkast, močnejši papir z odtisom sita v 9 kolonah; vsaka pola papirja ima na sredini (v pregibu) veliko, okroglo vodno znamenje, ki meri v višino skoraj 12 cm, v širino 15 cm. Predstavlja krog z grškim križem, na spodnji strani ga obdaja vitičje, nad njim stoji krona, levo in desno spodaj stojita inicialki FW.

2Specialist za zgodovino papirja inž. Darko Cafuta sodi o vodnem znaku in papirju naslednje:225 papir je iz koroške papirnice Šentrupert pri Celovcu. Papir je iz obdobja papirničarja Franza Weinländerja, ki je deloval v tej papirnici od leta 1771 do 1815. Vodni znak tega papirničarja je obravnavan v Einederjevem atlantu.226

Slika 2: Vodno znamenje, s katerim je koroški izdelovalec
            papirja Franz Weinländer označeval svoj papir ob izteku 18.
            stoletja. Prerisala Blanka Avguštin Florjanovič
Slika 2: Vodno znamenje, s katerim je koroški izdelovalec papirja Franz Weinländer označeval svoj papir ob izteku 18. stoletja. Prerisala Blanka Avguštin Florjanovič

3Znak v papirju Kapelskega pasijona je skoraj identičen s tistim, ki je pri Einederju objavljen na plošči 132, znak 455, le da so linije znaka v našem rokopisu nekoliko finejše (tanjše). Znak v Einederjevi monografiji je prerisan z nekega dokumenta, datiranega leta 1799, in je enako velik kakor naš. Vendar je vredno pozornosti, da je bil v istem letu 1799 datiran tudi neki dokument, v katerega papir je odtisnil papirničar tudi zelo drugačen vodni znak.227 Pri opori na datacijo je torej potrebna previdnost. Vsekakor pa datacijo papirja v zadnja leta 18. stoletja močno podkrepi ujemanje z dejstvom, da je bilo z infrardečo svetlobo mogoče zanesljivo razbrati številko 1800 kot letnico uprizoritve pasijonske igre.

4Dodani dve poli (štirje listi), vstavljeni v 19. stoletju, pa sta očitno iz mnogo poznejšega papirja. Ta je že povsem homogen, brez vodnih znamenj in brez sleherne sledi papirniškega sita. Po vsem sodeč gre že za industrijski papir, ki so ga začeli izdelovati v avstrijskih deželah okrog 1840 in pozneje. Ti štirje listi so večidel ročno linirani s svinčnikom. Vendar gre opozoriti, da so bili enako linirani tudi nekateri listi starega dela rokopisa na mestih, kjer so v 19. stoletju dopisali nekatere manjkajoče dele besedila, bržkone v istem času, kot so bili dodani vstavljeni listi – leta 1861.

Paginacija

1Rokopis je bil paginiran sočasno, približno ob samem zapisu oziroma prirejanju besedila, na gornjem zunanjem vogalu vsake strani; zaradi posegov v rokopis je paginacija mestoma pretrgana. (Ob restavriranju so bili enotno oštevilčeni vsi ohranjeni listi, in sicer na desnem spodnjem vogalu prednje strani (recto) folijev: od 1 do 71.)

2Izvorna paginacija se začne na sedanjem tretjem listu recto s pagino 3 in teče zvezno naprej; pola s paginami 13–16 je bila všita v sredi 19. stoletja; na strani 45 stoji pagina, ki jo je moč brati kot 43, vendar je bila mišljena 45; naprej pravilno do strani 82. Tu manjkata dva cela lista: paginacija se nadaljuje (pravilno) s pagino 87. Nato teče naprej zvezno do pagine 144.

3Od lista 141/142 je ohranjena samo gornja polovica. Zadnji trije listi (od pagine 139 naprej) so bili pred restavracijo odtrgani od lege, zdaj znova uvezani.

Kolacija leg228

1Rokopis je pred restavracijo razpadal. Zato je bilo zelo težko določiti njegovo sestavo. To velja tako za ugotovitev prvotnega obsega in sestave leg kakor tudi za morebitne poznejše posege v njihovo sestavo. Ob restavriranju pa je bilo moč s slojenjem in razvezavo knjižnega bloka z gotovostjo konstatirati naslednjo kodikološko sestavo rokopisa.

2Ohranjeni del:

3(i) + 12 + 24 + 34, 2 vacat + 412 + 512 + 610, 2 vacat + 712 + 812 + 93, 3 vacat + (ii)

4Izrezani del:

5(+ 102 vacat + 118 vacat + 128 vacat + 138 vacat + 146 vacat)

6To formulo je moč razvezati takole.

 • Vezni list (i) je prilepljen na čelno platnico; v njem je enak vodni znak kakor v vsem knjižnem bloku, torej je iz enakega papirja kakor ves prvotni del kodeksa. To dokazuje, da je vezava sočasna z knjižnim blokom. Drugi del iste pole (neprilepljen, prosti list) je izgubljen; ob restavraciji je bil nadomeščen.

Slika 3: Skica prve lege rokopisa
Slika 3: Skica prve lege rokopisa

 • Prva lega: nepaginirana lista 1 in 2 sestavljata uvodno polo, dodano sredi 19. stoletja; fol. 1 nosi naslov pasijona, fol. 2 pa nosi substituirani tekst: prolog in dve točki (enoti) besedila. Ta dodatek je bil prvotno (pred restavriranjem) skupaj z naslednjimi polami prišit v kodeks tako, da je bila nit prepeljana in vbodena pravokotno skozi liste vseh pol do konca četrte lege, t. j. do strani s pagino 42.

Slika 4: Skica druge lege rokopisa
Slika 4: Skica druge lege rokopisa

 • Druga lega: binij (dve poli oz. štirje listi), fol. 3–6 (pagine 3–10). Vsebina: od zadnje večerje do vrta Getsemani: »Koga iščete?«; na koncu strani 10 je več vrstic prečrtanih in dopisanih kot sledi krajšanja oz. prirejanja besedila.

Slika 5: Skica tretje lege rokopisa
Slika 5: Skica tretje lege rokopisa

 • Tretja lega: štirje listi, najbolj sestavljena lega v rokopisu. Folija 7 in 10 (pagine 11/12↔17/18) sta prvotno sestavljala vsak svojo polo, ki jima je bil po en list odrezan. Ker se v vezniku ne skladata, ju pri restavriranju niso združili, marveč sta manjkajoča lista predstavljena s t. i. podaljškoma (glej skico). Sredi mednju je bila v 19. stoletju vstavljena pola 8↔9 (pagine 13/14↔15/16), ki nosi nadomestni tekst – zasramovanje Jezusa, besedilne enote No 42 do 72. Pri tem je pomembno, da so vsi foliji od začetka kodeksa do tod (to je: nepaginirana nova folija 1 in 2, nato vseh šest starih folijev in vstavljena nova folija 13/14↔15/16, nato vsa četrta lega), torej vsi listi od naslovnega folija do konca četrte lege, bili dodatno sešiti s prepeljavo niti pravokotno skozi liste (vidno na faksimilu strani 3 in 42). Glede na dodane štiri folije s srede 19. stoletja (1, 2, 13/14, 15/16), ki jih ti prečni šivi v rokopis dodatno vežejo, ni dvoma, da so rezultat preproste rekonstrukcije sredi 19. stoletja.

Slika 6: Skica četrte, pete, sedme in osme lege
Slika 6: Skica četrte, pete, sedme in osme lege

 • Četrta, peta, sedma in osma lega: pravilni seksterniji – snopiči iz šestih pol, t. j. iz 12 folijev. S koncem četrte lege – t. j. s stranjo 42 v rokopisu – se konča prepeljava niti, s katero so bile pred restavriranjem na četrto lego pravokotno skozi liste privezane vse pole prvih treh leg. Na strani 138 (konec osme lege), ki je iz prvotnega papirja, je bilo v 19. stoletju dopisano besedilo, linirano s svinčnikom.

Slika 7: Skica šeste lege rokopisa
Slika 7: Skica šeste lege rokopisa

 • Šesta lega: prvotno je bila sestavljena kot pravilen seksternij – 6 pol, toda zdaj šteje le 10 listov, fol. 35–44, (pagine 67–90); dva lista sta bila odrezana. V prednjem delu lege pred šivom je torej šest folijev, od šiva naprej do 89/90 štirje. Stran 87 nosi liniran tekst novejšega nastanka, toda sam papir je prvoten; verjetno je bila stran prvotno prazna in je besedilo na nji del poznejše rekonstrukcije. Posebnost te lege je, da je tudi tu nit nekdo prepeljal (pravokotno) skozi liste in potem vsak segment (vsak šiv) samostojno pritrdil na ustrezno od treh vezic, med njimi ni povezave (sicer bi morala nit teči po sredini veznika od ene do druge vezice). Iz tega se vidi, da je bila ta lega vzeta iz vezave in preurejena, nato so jo znova uvezali tako, da so nit prepeljali in šivali pravokotno v liste. Dejansko sestavljata folija, paginirana 69/70 ter 87/88, še isto polo (gl. skico), kakor je v legi pričakovati. Za stranjo 70 pa sta dva lista (paginirana 71/72 in 73/74),229 ki na nasprotni strani lege onkraj šiva nimata vsak svojega para, ker sta odrezana; glede na prvotno paginacijo bi tam morala biti lista, paginirana 83/84 in 85/86. Možno je, da sta bila ta lista prazna in ju je zato kdo odrezal; zagotovo pa sta tedaj že imela paginacijo. Na njima bi moral biti prizor t. i. Božjega groba, torej polaganje Jezusa v grob. Ali je bil na dveh manjkajočih listih ta prizor izpisan ali ne, seveda ni mogoče reči. Vsekakor nenavadna prepeljava niti s šivi, pravokotnimi na liste, pomeni, da so v tej legi preurejali besedilo in jo nato ponovno všili.

Slika 8: Skica devete lege rokopisa
Slika 8: Skica devete lege rokopisa

 • Deveta lega: tri pole, od katerih je ohranjen le vsak levi list (pagine 139–144), desni trije listi pa so izrezani (ne iztrgani); na izrezanih mestih so bili ob restavriranju narejeni podaljški. Na teh treh listih so besedilni dodatki in vložne pesmi. Večina je prvotna in poteka od glavne roke rokopisa (teksti na str. 140, 142, 143, 144), ena vložna pesem pa je bila dopisana pozneje (str. 139). List 141/142 je pretrgan na pol, ohranjena je le gornja polovica lista, nosi dve kitici molitve pri zadnji večerji. Zadnji folij kodeksa, 143/144, nosi 13 kitic pesnitve Stabat mater dolorosa.
 • Izrezani del. Naslednje lege so bile v celoti izrezane, ohranili so se le njihovi ostanki v vezniku: 10. lega (1 pola), 11., 12., in 13. (vsaka po 4 pole), 14. (3 pole), skupaj 32 odrezanih listov.
 • Zadnja spojna (vezna) pola: prosti list manjka (in je rekonstruiran), na platnico nalepljeni spojni list je ohranjen in ima vodni znak. Enaki vodni znaki si sledijo v vsej knjigi.

7Sestava knjižnega bloka

LegeŠtevilo pol(Število) in številčenje folijevPrvotna paginacijaPosebnosti
spojna lista1(i)List, nalepljen na notranjo stran čelne platnice, ohranjen; prosti list izgubljen.
1.1(2) 1–2Pola, dodana sredi 19. stoletja; s prepeljavo niti (pravokotno) prišita na naslednje pole.
2.2(4) 3–63–10Od zadnje večerje do prvega »Koga iščete?«; preurejanje teksta.
3.2(4) 7–1011–18Sestavljena lega, ena pola (13/14↔15/16) dodana v 19. stol.
4.6(12) 11–2219–42Regularna sestava, vodni znaki. Konec prepeljave niti s prve lege.
5.6(12) 23–3443–66Regularna sestava.
6.6(10) 35–4467–90Sestavljena lega; vezava s prepeljavo niti, preurejanje besedila.
7.6(12) 45–5691–114Regularna sestava.
8.6(12) 57–68115–138Regularna sestava.
9.3(3) 69–71139–144Tri polovične pole – vsaki poli je odrezan desni list.
Izrezane lege (skupaj 32 listov):
10.1(2)
11.4(8)
12.4(8)
13.4(8)
14.3(6)

8Iz tega opisa je moč jasno razbrati, da se je v rokopisu največ dogajalo na dveh mestih: v sedanji tretji in šesti legi, kjer so rokopis preurejali, t. j. dodajali ali odvzemali in nadomeščali pole ter jih potem »krpali«, t. j. všili nazaj v rokopis s prepeljavo niti. To preurejanje bo treba v nadaljnjem komentarju tekstološko pojasniti.

9Ob tem bode v oči vprašanje, kaj se je vendar dogajalo z 32 končnimi in nekaj notranjimi listi, ki so bili iz rokopisa izrezani? Zakaj in kdaj se je to zgodilo? Ker je tekst na koncu igre razumeti kot popoln – na strani 137 rokopisa se Angelov epilog o rešitvi krščanske duše smiselno sklene s Finis – in so na preostale prazne liste zapisani le pesemski dodatki, je upravičeno domnevati, da so bili listi zadnje pole in preostali izrezani le zato, ker so bili prazni in še porabni. To je seveda hipoteza. Ob njej ostaja neizpodbitno le to, da je bilo za besedilo predvidenega precej več prostora. Toda, naj so iz vezane rokopisne knjige odstranili popisane liste ali pa liste, ki so bili predvideni za besedilo, a so ostali brez besedila – poglavitno vprašanje ostane enako: kakšno besedilo naj bi tja prišlo in zakaj ni bilo napisano? V nadaljevanju bo moč kaj ugotoviti predvsem glede zadnjega dela vprašanja.

Paleografski opis

1Glavno besedilo Kapelskega pasijona je verjetno napisala ena sama, glavna ali prva roka, druga in tretja roka pa sta dopisali pomembne dodatke. Manjše, manj pomembne vpise so dodale poznejše, neprepoznavne roke.

2Prva roka. Latinično besedilo piše prva roka s pisavo, ki imitira male tiskane črke in ima vidno tendenco, da tekst prezentira lepopisno – kar v okviru rokopisne kulture poznega 18. stoletja pomeni, da je bilo besedilo izgotovljeno kakor za objavo, vsekakor za določen krog bralcev. Med prepoznavnimi posebnostmi prve roke sta prelomljena gornja poteza male črke d (podobna delti) in podvojena spodnja poteza malega p z značilno okroglino. Roka ima vsaj dva različna duktusa: na začetku rokopisa strnjen in discipliniran, vrstice so zapisane precej na gosto; proti koncu rokopisa so črke precej večje, vrstice bolj razmaknjene, tok pisave nekoliko bolj spontan, male tiskane črke se ponekod povezujejo v kurzivo. Nemški deli besedila v didaskalijah so napisani v običajni frakturni pisavi (Kurrent), precej bolj tekoče in manj strogo kakor slovenski tekst, a so latinska imena ali besede tudi sredi nemškega stavka zapisane v latinskih črkah. Črnilo, ki ga prva roka uporablja, je temno sivo, skoraj črno.

3V Tretjem delu rokopisa od str. 118 naprej je prva roka nekatere replike le začela, izpisala eno ali dve vrstici, nato pa pustila prazen pisni prostor, ki sta ga deloma izpolnili druga in tretja roka.

4Druga roka je napisala le tri manjše dodatke na str. 127–129, skupaj manj kot deset vrstic. Izstopajoča posebnost druge roke je nemška grafija v slovenskem tekstu pri črkah 'u' (vijuga nad črko), 'a' in 'h' (slednji je praktično prevzet iz frakture). Kot drugo jo štejemo, ker se zdi bolj sočasna s prvo roko kakor tretja, čeprav je dopolnila bistveno manj manjkajočega besedila; pisala je z enakim črnilom skoraj črne barve kakor prva roka.

5Tretja roka je najpoznejša, sredi 19. stoletja je napisala štiri liste, vstavljene v prvo in tretjo lego (gl. razpredelnico zgoraj), s čimer je bila opravljena rekonstrukcija domnevno izgubljenih prvotnih listov. Poleg tega je napisala številne dodatke na straneh 8, 44 (umestitev prvega Jezusovega padca), 50 (umestitev drugega padca), 53 (umestitev tretjega padca), 67 (replika apostola Janeza 321, okrajšana), 87 (dialog ob štetju srebrnikov), 115 (vpis obeh darovalcev rokopisa), 118–119 (pesem Vesiəli se, o kralica), 128, 130 ss. (več posegov, ko tretja roka dopolni pisni prostor neprepisane replike v govorih 472, 474, 476, 478,230 485), 138 (besedilo pri tretjem Jezusovem padcu), 139 (žolnirjeva pesem). Tretja roka je prepoznavna po izrazitem šolskem lepopisu 19. stoletja z enakomernimi okroglinami in discipliniranimi potezami. Barva črnila je temno, tudi svetlo rjava.

6Četrta roka je le oznaka za manj pomembne posege ene ali več neznanih rok, kakor sta denimo robna vpisa Jožef Postuslemšek (str. 82), Karl Laninscheg (str. 112) ipd.

7Kronološko. Prva roka je napisala rokopis tik pred letom 1800 ali tega leta. Druga je verjetno približno sočasna ali le nekoliko poznejša. Tretja roka je rekonstruirala izgubljene štiri liste že na industrijskem papirju, verjetno približno sočasno z lastniškim vpisom Gašperja Breznika in Marije Krovec iz leta 1860.

8Okrajšave. Da se je prva roka pisno formirala še v obdobju baročne rokopisne kulture, se kaže predvsem po številnih okrajšavah – predvsem za sveta imena, nomina sacra. Te v glavnem ne nastopajo v govornem besedilu, ki je natančno izpisano tudi za manj veščega bralca, pač pa v didaskalijah, kjer se v nemškem tekstu in latinskih imenih mešata frakturna in latinična pisava. Vseh okrajšav v tekstu je 337, prikazuje jih preglednica.

9Latinskih abreviatur je 139, nemških 192. Med vsemi obsegajo največji delež okrajšave za Kristusovo ime, skupaj jih je 136, šteto v raznih pisnih in pregibnih oblikah, kakor Xiſtus, Xſtus, Xſti, Xſto, Xiſte, Xſtum idr.

Tabela 28: Preglednica okrajšav
LatinskeŠteviloNemškeŠtevilo
Xistus in oblike201te > erste33
Xiſtus in oblike682te > zweite59
Xſtus in oblike403te > dritte37
X, X: > križ124te > vierte30
Pont₉ > Pontius1D, d > das5
Pilat₉ > Pilatus1dß > das2
repe > repetunt1Ds, ds > das15
S > sveti1Bedienteʾ > Bedienten1
kom͠en, zusam͠en10
Skupaj145192
Vse337

10Glede na to, da so didaskalije v nemščini, je razumljivo, da je nemških okrajšav več. Prevladujejo kontrakcije za vrstilne števnike, še zlasti v prizorih s štirimi nastopajočimi. Manj je običajnih okrajšav z brevigrafom (le ena) ali tildo (deset), nekaj več kontrakcij za določni člen 'das' (22).

11Glede na to, da latinskega teksta skorajda ni v besedilu, je vendarle presenetljivo, da je kar 43 % vseh krajšav latinskih, četudi nastopajo predvsem v imenu Kristus, tako v nemškem kakor v slovenskem tekstu. To kaže na močno vlogo latinske pisne kulture baročne dobe, ki se je prenesla tudi na pisanje v ljudskih jezikih. V slovenskem tekstu, torej v samem besedilu dramskih govorov, najdemo presenetljivih 52 okrajšav, večinoma Kristusovega imena, pa tudi edino pojavitev okrajšave Pilatovega imena, izpisano s pravilnim brevigrafom za končnico -us kakor v visokem baroku (v rokopisu str. 31, v izdaji replika 187). Pozornosti je vreden tudi brevigraf X, ki se pojavi 12-krat in pomeni križ, Kreutz – pojavlja se tako v slovenskih govornih replikah kakor v nemških odrskih napotkih, po izvoru pa je seveda latinski. Tako denimo Marija reče Janezu (250): de badem jes magla videt … Xiſtusa, stem teshkem X: oblosheniga.

12Starejši pisni vplivi. Kakor pri abreviaturah, je vpliv baročne pisne tradicije očiten tudi v rabi posamičnih črk. Tu paleografska problematika že prehaja v pravopisno-jezikoslovno, vendar naj navedemo vsaj nekaj zgledov, ki odsevajo historični vpliv nemške grafije. Glagolske oblike videl, videla itn. se pojavijo 19-krat, le enkrat pa tudi vidölli. Podobno se oblike telu, Tellu, Teliese itn. pojavijo 17-krat, le enkrat pa tudi töllu. Če bi šlo pri tem le za narečni vpliv, bi se ta izrazil pogosteje; bolj verjeten je pisni vpliv starejše predloge. Ko je tretja roka pisala naslovni list, je verjetno zapisovala črke naslova tako, kakor jih je videla v predlogi, saj je naslov še posebej pomemben, in prav zato je zapisala: Komödia.

13Vsekakor pa je močan vpliv starejših pisnih konvencij očiten pri zapisovanju samostalnika sin. Ta se v pisni podobi S ÿn, Sÿnu, Sÿnka itn. pojavlja v rokopisu kar 43-krat, v knjižni obliki sin, sinu itn. pa le 16-krat; od tega kar 10-krat zapiše to obliko tretja roka sredi 19. stoletja prva pa le 6-krat – pač na mestih, ki so tekstološko gledano najmlajša.

Povzetek kodikoloških dejstev

1Podroben pregled kodikoloških dejstev ob restavriranju rokopisa kaže, da je celoten rokopis Kapelskega pasijona mogel nastati med leti 1771 in 1800, verjetno v zadnjih letih 18. stoletja ali do velike noči 1800. Nastal je kot enotna knjiga, ki je prvotno štela 110 listov. Glavna ali prva roka je celotno besedilo vpisala v takšen prazen zvezek, ki je bil že zvezan in obdan s platnicami, te pa prevlečene z enakim papirjem kakor ga vsebuje knjižni blok; vse je bilo izdelano v enem samem postopku vezave, brez poznejših prevezav.

2Pač pa so rokopis pozneje na dveh mestih krpali, t. j., preurejali, mu odvzemali ali dodajali liste, in sicer v sedanjih tretji in šesti legi, ter liste potem všili s prepeljavo niti. To se je zgodilo dvakrat: prvič že takoj med ali po pisanju teksta (verjetno so prav zato štirje listi pozneje izpadli iz rokopisa) v obeh legah; drugič pa samo v tretji legi sredi 19. stoletja, ko je tretja roka dodala manjkajoče štiri liste. Hkrati je tretja roka iz neke neznane predloge prepisala v naš rokopis še številne dodatke, kakor so besedilo pri Jezusovem tretjem padcu, štetje srebrnikov, Žolnirjeva pesem idr.

3Skleniti moramo, da si je glavni pisec (prva roka) na začetku pripravil zvezek, ki je obsegal 110 listov; od teh jih je vsekakor popisal čez 70, morda 75; pozneje so odstranili na koncu 32 listov, iz obstoječega knjižnega bloka pa sedem, skupaj kar 39 listov. Tako je Kapelski pasijon ohranjen na 71 listih. Kaj se je dogajalo v tej rokopisni knjigi, da je bila med nastajanjem ali po njem tako okrajšana – če ni bila kupljena kot že vezan nepopisan zvezek?231 Na to težavno vprašanje nekaj svetlobe posije, če kodikološke podatke zdaj povežemo s tekstološkimi izsledki.

Besedilni vidiki in hipoteza geneze

Ključna vprašanja in empirični podatki

1Vprašanje, zakaj je bil rokopis Kapelskega pasijona tako okrajšan, se po našem mnenju prekriva z vrsto vprašanj, kakor so: Ali je vse besedilo Pasijona enako staro ali ne, kaj je v njem mlajše, kaj starejše? Zakaj so nekateri dramski govori zasnovani v prozi, drugi v verzih? Je bil Pasijon, kakor ga zdaj poznamo, v ohranjeni rokopis preprosto prepisan ali pa ob tem tudi predelan? Katere sledi besedilne tradicije – t. j. sklopa prepisov in verzij tega teksta, ki so obstajale poprej – nam ohranjeni rokopis izpričuje? Nekaj orientacije pri teh težavnih vprašanjih nam nudijo že empirični podatki o samem dramskem tekstu.

Tabela 29: Preglednica besedilnih podatkov
DelŠtevilo znakovŠtevilo replikŠtevilo didaskalijKvocient didaskalij na replikoPovprečno število znakov v replikiŠtevilo verzov v replikahPovpr. število verzov na replikoŠtevilo odstavkov v replikah
Prvi53.116201760,372636323,1122
Drugi53.047167480,283181.1186,71
Tretji46.361126400,313689037,20
Dodatki3.97883 0,3749710513,10
Skupaj156.653502167 0,33 3112.758123

2Iz preglednice razberemo, da so vsi trije deli Pasijona po številu znakov približno enako obsežni; Tretji del je za dobrih 3.000 znakov krajši, tudi besedila v Dodatkih se razporedijo le prvima dvema deloma, ne Tretjemu.

3Ob približno enakem obsegu dramskega besedila v vseh treh delih pa močno izstopa število dramskih govorov ali replik; teh je v Prvem delu bistveno več kakor v drugih dveh. Povprečno so replike v Prvem delu precej krajše kakor v Drugem in Tretjem.

4Naposled pa je tisto bistveno, kar že od daleč razlikuje Prvi del od drugih dveh, to, da se v Prvem delu mešajo dramski govori v verzih in v prozi, medtem ko v drugih delih govorijo dramske osebe vse replike v verzih (razen ene same v Drugem delu, ki obsega le eno kratko vrstico v repliki 317, Zdej səm jest vse dopovnu, in je dvomljivo, ali je mišljena kot verz ali kot odstavek). Skratka, kar 122 odstavkov proznega dramskega govora v Prvem delu pričuje o nenavadnem posegu v prvotno verzno zasnovo, česar v Drugem in Tretjem delu ni zaslediti.

5Gornja vprašanja o Kapelskem pasijonu je spričo teh podatkov smiselno strniti in reševati takole:

 1. Ali rokopis dokazuje, da je ob njegovem nastanku potekala redakcija, se pravi predelava ali krajšanje nekega obširnejšega teksta, ki je proti koncu 18. stoletja še obstajal?
 2. Ali je ta redakcija potekala le od ene ali od več kot ene predloge?
 3. Kaj sledi besedilne tradicije povedo o predlogi ali predlogah Kapelskega pasijona?

1 Ali rokopis dokazuje, da je nastal kot redakcija in krajšanje obsežnejšega besedila?

Drobci ohranjenega besedilnega izročila

1a. Dodatki, kakršne je že prva roka zapisala v rokopis po koncu glavnega besedila na strani 140–144, kot seveda tudi tisti, ki jih je precej pozneje še tretja roka vpisala na strani 138, 139 idr., izrecno potrjujejo, da je obstajala najmanj ena predloga Kapelskega pasijona, ki je bila obsežnejša od sedanje verzije besedila. Iz načina, kako sta tretja, poprej pa že prva roka prepisali te odlomke med Dodatke, je evidentno, da tja niso bili prepisani zato, ker bi bili v procesu prepisovanja opuščeni pomotoma, marveč zato, ker je bilo več takih odlomkov opuščenih namenoma, nato pa so bili nekateri vendarle zapisani prav kot dodatki. Tako je prva roka napisala v rokopis že na str. 33 napotek den Rezitier Suech in 140sten Blath – torej je že ob komaj dovršen glavni tekst bil dopisan ta in drugi dostavki. Podobno je glavna roka prepisala le besedilo k prvemu in drugemu Jezusovemu padcu, ne pa k tretjemu (kar je nadoknadila šele tretja roka) ipd. Skratka: omenjeni dodatki so raztreseni drobci nekega obsežnejšega pasijonskega besedila, ki se nam ni ohranilo.

2b. V rokopisu se je na vrhu strani 8 ohranilo več posegov, ki obogatijo (ali zapletejo) besedilno izročilo dialoga o štetju srebrnikov med Kajfežem in Judežem (prim. didaskalijo v kritičnem prepisu po repliki 42, Anež). Na omenjenem mestu je s svinčnikom vpisanih nekaj verzov iz sklepne Kajfeževe replike tega dialoga, ki je v rokopisu sicer v celoti prepisan na strani 87 (v kritičnem prepisu gl. replike 358 isl.). Tako se nam je nekaj vrstic istega besedila ohranilo v dveh verzijah:

Tabela 30: Starejša in mlajša redakcija Kajfeževe replike Judežu
rkp. str. 8rkp. str. 87
Judaſh to maſh ti te denarje
inu bodi prov vesiv.

jeÿ inu pÿ ſa nÿe
ſei ſi jich lachko dobiu
al ſamu ſa Sgaine jech taistech
uun kar na dei
de ne grataſch ſche ena uezchi Suinja
kaker ſi biu doſdei.
Judesh, to imash ti te Denarje
inu bodi prau vesiu,
pi inu jei sa nie,
sei si jih lohku dobiu,
al samu sa to giftno Pijazho jih
kar ven na dei,
de nepostanesh she ena vezhi Suinja
koker si biu poprei

3Te sklepne vrstice dvogovora ob štetju tridesetih srebrnikov je verjetno v obeh verzijah zapisala ista, namreč tretja roka. Ko je pisec videl, da na strani 8 ne bo dovolj prostora za ta dodatek, je tekst scela prepisal na stran 87. Med verzijama opazimo pomembne razlike tako leksikalne (Sgaine > giftna pijazha; doſdei > poprei) kakor glasoslovne in pravopisne narave (jeÿ inu pÿ ſa nÿe > pi inu jei sa nie; jich lachko > jih lohku itn.). Evidentno je, da ta pripis s svinčnikom na strani 8 vsebuje bolj stare pisne oblike, zlasti vpliv nemškega črkopisa (ſch za š, ch za h), ki jih prva roka sicer ne zapisuje tako pogosto. To pa je dokaz, da je obstajala starejša predloga, iz katere je tretja roka na stran 87 sicer prepisala dopolnilni tekst, vendar ga je ob tem tudi nekoliko posodobila. Nasprotno pa je vrinek s svinčnikom na strani 8 prepisan iz (morda iste) predloge natančneje, tako da upošteva njene starejše pisne oblike.

4Potek pisanja na strani 8 v rokopisu je moč torej rekonstruirati tako:

 • Glavna roka je dokončala repliko 42 farizeja Aneža (… jnu ga nam u naſhe peſti dobiſh).
 • Nato je zapisala didaskalijo z umikom v desno (kakor je umaknjena tudi večina drugih didaskalij), skoraj na desni rob stolpca: Nachdem wird das Geld gezehlt
 • Zatem je, še vedno glavna roka, pripisala v levi pisni prostor lista verz Judash to maſh ti te denarje jnu bodi prou vesiu (v rokopisu ga je nekdo drug prečrtal s črticami). Dejstvo, da je prva roka vpisala samo to vrstico, je zelo pomembno, saj to mesto izrecno dokazuje, da je prva roka celoten dialog o štetju srebrnikov dejansko okrajšala na to edino vrstico; 30 verzov je reducirala na en sam verz!
 • Nato je tretja roka s svinčnikom pripisala vrinek jeÿ inu pÿ ſa nÿe ...
 • Naposled je tretja roka – ki je dopisala tudi vse večje dodatke sredi 19. stoletja, tako tudi ves dvogovor na strani 87 – s svetlo rjavim črnilom pripisala v desni del pisnega prostora še nemški napotek Den Spruch beim Geld zehlen suche in 87 Seite. Ker je napisan v nemški pisavi (Kurrent), je videti drugačen od dodatka na str. 87, toda dejansko nastopa ista roka.

5c. Posebej dragocen je dodatek, ki ga je glavna roka zapisala v rokopis na stran 142: Lied bei dem Abendmahl ali Pesem pri zadnji večerji (tu replika 501). Zapisani in ohranjeni sta le dve kitici pesmi od šestih. Toda s tem dodatkom je izpričano, da je tam, koder se sedanja verzija prizora Jezusove zadnje večerje sklene s kratko didaskalijo In odidejo (po repliki 30), v starejši verziji Kapelskega pasijona nastopilo petje Zahvalne pesmi. Njena umestitev v trenutek, ko učenci z Jezusom odhajajo od zadnje večerje proti Oljski gori, temelji na samem evangeljskem poročilu: »Inu kader ſo byli to ſahualno peſſem rekli, ſo vunkej ſhli na Olſko gorro« (EvL 1741: 114–115). Zahvalna pesem, ki jo omenja Evangelij, je bila starozavezna; zahvalna pesem, ki so jo peli v Kapelskem pasijonu, pa je bila eden od zgodnjih slovenskih prevodov hvalnice Te Deum laudamus, ki so jo v prizoru zadnje večerje zapeli v čast in zahvalo za postavitev svete evharistije – za Sveto Rešnje Telo. V pesmarici Ahacija Stržinarja iz leta 1729 ima hvalnica naslov H konzu eniga dobriga della (Stržinar 1729: 113), postavitev evharističnega zakramenta pa je bila eno od Jezusovih največjih dobrih del nasploh, zato je bilo v Kapelskem pasijonu na tem mestu primerno zapeti prav to besedilo. Čeprav sta v rokopisu ohranjeni le dve kitici, je razvidno, da se naše besedilo močno razlikuje tako od Stržinarjevega kot od drugih prevodov 18. stoletja.232 To pomeni, da kapelski slovenski Te Deum, zapet kot zahvala za misterij Svetega Rešnjega Telesa, verjetno nadaljuje slovensko tradicijo te himne iz 17. stoletja – če je ni morda sploh soustvaril.

6Vse to dokazuje, da je obstajala v času, ko so bili dodani omenjeni vpisi in Pesem pri zadnji večerji, najmanj ena starejša predloga Kapelskega pasijona, in ta predloga je bila obsežnejša, besedilno bogatejša kakor verzija, ki nam je posredovana v ohranjenem rokopisu. Glavno, prvo roko pa zgoraj omenjeno mesto na strani 8 rokopisa (štetje srebrnikov) izrecno razkriva pri postopku krajšanja starega besedila. To pomeni, da je bil ohranjeni rokopis Pasijona, kot je pred nami zdaj, že ob svojem nastanku zapisan kot določena prilagoditev in zožitev starejšega besedilnega izročila, ki je bilo reducirano na tisto, za kar je kapelski pisec ob koncu 18. stoletja lahko upal, da bodo razsvetljenci in jožefinci še tolerirali ob svoji averziji do baročne duhovnosti – vendar so najpozneje leta 1802 prepovedali tudi to.233 Predelava besedila, s katero je prva roka skušala rešiti Kapelski pasijon pred prepovedmi, se je načeloma mogla zgoditi vse od 1771 naprej do 1800, čeravno pred 1799 doslej ni bil izpričan papir Franza Weinländerja s takšnim vodnim znakom, kakor ga vsebuje naš rokopis.

Sledi odsotnega besedilnega izročila

1Obsežnejše starejše besedilo je bilo v procesu prirejanja okrajšano tako, da je to na več mestih ostalo vidno. V tem pogledu izstopajo mesta, kjer se vrstijo odlomki starega besedila v rimanih verznih dvojicah in odlomki v prozi, kar je nenavadno in prvotno vsekakor ni bilo tako zamišljeno.

2a. Najmočneje preurejeno mesto te vrste je celoten prizor Ta ponižna pristova Kristusova. Pritiski razsvetljenske ideologije proti pasijonom so bili po vsebini sorodni janzenističnemu nasprotovanju križevemu potu, kjer so janzenisti zahtevali strogo podreditev Svetemu pismu in zato izločenje vseh tradicijskih prizorov, kakor so Jezusovi padci pod križem, Veronika s prtom, Jezus sreča žalostno mater idr.; Sveto pismo bi moralo po tovrstnih reformnih nazorih postati izključno merilo vsega krščanskega slovstva (Gruden 1916: 180, 185). Zaradi takšnih pritiskov, omejitev in nazadnje prepovedi – lavantinski škof Auersperg je pasijonske igre prepovedal leta 1770,234 celovški okrožni urad pa že 1765 in nato ponovno 1802 (Singer 1938: 256) – je v nekem trenutku prišlo do predelave prizorov s pomembnejšimi teološkimi sporočili. V primeru Kapelskega pasijona se je to moglo zgoditi še pred prepovedjo iz leta 1765 ali pa po nji kot pot do dopustitve izjeme. V prizoru Ta ponižna pristova Krustusova so zato predstavitev zadnje večerje in svete evharistije predelali: Jezusove replike so dosledno nadomeščene z besedilom iz Evangelijev in listov (EvL), in sicer iz tradicije EvL do vključno Paglovčeve izdaje iz leta 1741, kot je v filološki analizi podrobno dokazal Erich Prunč (prim. v njegovi študiji razdelke v poglavju Kapelski pasijon in izdaje EvL), le še Oštirjeve replike so ohranjene v prvotni pesniški obliki v rimanih verzih. Z gledišča razsvetljenskega teološkega purizma je bil Oštir nepomemben in so njegovi rimani verzi smeli ostati nedotaknjeni.

3b. Podobna predelava je posegla v prizor Jezusovega slovesa od Marije pred odhodom na Oljsko goro in začetkom trpljenja. To slovo ni evangeljski, pač pa tradicijski element, prav zato pa je bilo v srednje- in novoveških besedilih oblikovano bogato in razvejeno (prim. opombi 21 in 22 k prizoru Slovesa). Glede na to, da je v prologu Pasijona ta prizor, kir je Jezus od soje matere biv to žalostno slou jemav, napovedan celo kot Ta prva inu narveči martra, je zelo nenavadno, da je Marijino besedilo omejeno na samo dve repliki (44 in 46 oz. v rkp. No 14 in No 16). Še več, celo ti dve repliki povzemata Marijin govor strnjeno in kratko le – v prozi. Jezusove tri replike so k sreči ohranjene v verzih, čeprav tudi te vzbujajo videz, da so okrajšane. Tako dobimo močno okrajšan odlomek, ki z nesorazmernostjo v literarnih sredstvih izpričuje predelavo: Jezusov dramski govor je podan v lepih rimanih verzih, Marijin pa v nekoliko pusti prozi, ki nikakor ne ustreza njenemu globokemu duševnemu trpljenju. Ta poseg kaže janzenistično in sploh razsvetljensko distanco do čaščenja Matere Božje (tembolj do svetnikov). Kar 122 proznih odstavkov v replikah Prvega dela pomeni predelavo, ki je starejši literarni predlogi vzela nemalo estetskih kvalitet, da je mogla zadostiti rigoroznim razsvetljenskim omejitvam.

4c. V prizoru na Oljski gori na vrtu Getsemani Peter ob nastopu služabnikov velikih duhovnikov ohrani pogum, domnevno izdere meč in reče (replika 70): Gospuəd, očmu le z mečam udart? Nato ga Jezus posvari, naj spravi meč v nožnico. Ko pa se Peter greje pri ognju na dvorišču velikega duhovnika in mu hlapci očitajo, da so ga videli z Jezusom, eden od njih izrecno reče: Kaj baš ti starc talku taju al vekov, / al nisi Malhusu v pungarti tu vohu odsekov? Verza 769–770 s temi besedami dokazujeta, da je obstajala obširnejša verzija besedila, v kateri je bil tudi dramatičen in ljudskemu okusu ljub prizor Petrovega boja na vrtu, kakor je opozoril že Prunč (1989: 195).

5č. Ko v replikah 87–129 vodijo Jezusa od Aneža h Kajfežu in Pilatu, nato k Herodežu in spet nazaj k Pilatu, nastopi sprememba prizorišča v besedilu takoj, brez kakršne koli odrske didaskalije, sprevod od enega do drugega oblastnika ni omenjen s kakšnim napotkom. Za Prvi del, ki šteje daleč največ didaskalij v celotnem tekstu (kvocient 0,37 didaskalije na repliko), se to zdi neobičajno. Da manjkajo vsaj nekateri odrski napotki, če ne tudi dialogi vojakov ali hlapcev, ki Jezusa vodijo v sprevodu, izpričuje replika kralja Herodeža (128), kjer ukaže: Obliəcite ga kokər eniga narca. 235 Vendar v nadaljevanju ni o oblačenju v »norčevska« oblačila v tekstu nobene sledi, čeravno se prav na norčevsko opravo nanaša naslednja replika (129): Vidiš, ti Pilatež! Taku ga časti kral Herodež. Del besedila evidentno manjka.

6d. Na začetku prizora s Pilatovo sodbo se pojavi Pilatova žena in napove gledalcem (178), da bo moža skušala odvrniti od krivične sodbe, ker je zaradi Jezusa ponoči veliko trpela. Komaj spregovori o svojem nočnem doživljanju, se njena replika že konča. S podobno kratko repliko nato nagovori Pilata (184). Ko pa ji ta odgovori (185), da se bo ravnal po njenem nasvetu, ji reče: Taje sənje meni zadojsti na znanje dajo / inu mene s tabo vred h pravici napelaju. To pomeni, da se Pilat sklicuje na ženine sanje, te pa v njenih dveh replikah niso omenjene niti z besedo. Vsekakor v ženinih replikah manjka vsaj nekaj verzov o videnju v sanjah. Zelo verjetno pa je bil v starejši baročni predlogi monolog Pilatove gospe o sanjah obsežnejši, saj je ponujal tako dramaturški zaviralni moment kakor tudi možnost za slikovite elemente mistične literature srednjega veka.236

7e. Naslednji pomemben element, ki kaže na obširnejšo, žal neohranjeno besedilno tradicijo Kapelskega pasijona, je odrski rekvizit – stol, ki ga omenjata dekli v Drugem delu v replikah 232 in 233 (v verzih 784, 789). Ta stol vzbuja več vprašanj o odrskem dogajanju. Najprej zato, ker je omenjen že v prizoru Kronanje s trnjem v govoru 168 (verza 533, 534): Pojdi ti, pərnesi sam hitru en stav, / da se an gar posadi, kakər na en kralovi tran. Gre torej za stol, na katerem je med sramotenjem hlapcev in kronanjem moral sedeti Jezus. Je ta stol mogel ostati na prizorišču vse od tedaj do večerne predstave – kljub vsemu drugemu odrskemu dogajanju, celo kljub temu, da v večerni predstavi ni imel nobene odrske funkcije, razen te, da ga dekli zdaj pospravita? To je komaj verjetno. Opozoriti je treba, da prizor, na koncu katerega dekli pospravljata stol – namreč prizor Petra z deklo vratarico –, glede na potek dogajanja v Evangeliju spada na dvorišče Kajfove hiše, torej v trenutek, še preden so Jezusa odpeljali k Pilatu, Herodu in spet k Pilatu – zato Prvi Jud govori v prihodnjiku (verz 671): Pak kaj za eno sodbo bado oni čriəz Jezusa sklenili?, čeprav je bil Jezus obsojen že v dopoldanski predstavi. Prizor je torej prevzet iz neke predloge, kjer je bila Petrova zatajitev Jezusa prvotno integrirana v dogajanje na dvorišču Kajfeževe hiše, še preden Jezusa privedejo prvič k Pilatu. Vsekakor je iz poteka teksta moč sklepati, da je moral biti ta stol na odru že tedaj, ko dekla sprašuje Petra in ta zataji Jezusa. To si je moč smiselno razložiti tako, da je bil v starejši, obširnejši verziji Kapelskega pasijona, iz katere so bili prepisani deli tega prizora, Jezus še v bližini (na sramotilnem stolu), ko ga je Peter zatajil, saj je pri evangelistu Luki izrecno poudarjen pogled iz oči v oči med njima: »In tisti trenutek, ko je [Peter] še govoril, je petelin zapel. In Gospod se je obrnil in se ozrl na Petra in Peter se je spomnil Gospodove besede, kako mu je rekel: 'Preden bo danes petelin zapel, me boš trikrat zatajil.'« (Lk 22,61) Stol, ki ga dekli tu pospravljata, je moral biti torej povezan z nekim dogajanjem, ki v naši verziji pasijona manjka.237

8Repliki 232 in 233 pa vzbujata še eno zanimivo vprašanje. Če ju pozorno preberemo, vidimo, da je pravzaprav v obeh povedano eno in isto in da to glede na potek dejanja ni logično. V obeh replikah je povedano po smislu to: prav, tudi jaz grem domov, ti pa glej, da pospraviš stol. Podoba je, da gre za eno in isto repliko, prevzeto iz dveh različnih predlog, in da sta torej dve verziji iste replike tu razporejeni dvema dramskima osebama.

9f. V prologu k Tretjemu, velikonočnemu delu Kapelskega pasijona beremo napoved celotne vsebine igre na velikonočni ponedeljek. Tam nas ob osrednjem sporočilu o Jezusovem vstajenju nagovorijo tile štirje verzi (1777–1782):

Vənder je Kristus na tretki den
zupet od smrti gar vstav,
kakər od njega je prej prerakuvov
Johanes, te lubi pisar bažji,
inu še venč drugi sveti moži.

10Tega mesta ni moč razumeti kot reference na katero od napovedi vstajenja v tekstu Evangelijev, kajti Jezusove napovedi, da bo vstal od mrtvih, so zapisane le pri sinoptikih, ne pa pri sv. Janezu. Še bolj pomembno pa je, da tekst pravi, da je sv. Janez o tem prej prerakuvov, torej pred vstajenjem. Ta prej pa se lahko nanaša izključno le na časovno resničnost pasijonske igre, torej na neki prizor, ki je bil v dani baročni predlogi Kapelskega pasijona predhoden prizoru vstajenja in v katerem so sveti preroki in sv. Janez, kot pove prolog, napovedali Gospodovo vstajenje. Tak baročni prizor kajpada ni bil po meri razsvetljenskih zahtev glede dobesednega upoštevanja Svetega pisma in zato v naši verziji Kapelskega pasijona – manjka.

11g. Manjka še neki drug prizor, omenjen na vsaj treh mestih v Kapelskem pasijonu. To je celoten prizor polaganja mrtvega Jezusa v grob ali prizor Božjega groba. Najprej je Jezusov pokop napovedan ob izteku Drugega dela, ob začetku snemanja mrtvega Jezusa s križa, ko na prizorišče prihiti Jožef iz Arimateje (337), ki je pri Pilatu izprosil dovoljenje (1503–1508),

de marma koj te žreble unkej zdreti
inu Kristusa iz križa dali sneti,
tudi v eno čisto platno zaviti
inu v en nov grab položiti.
Na ta vižo ga želiəma pokopati
inu njemo to sliədno šlužbo skazati.

12Drugič Jožef iz Arimateje že izrecno napove (354) pokop Jezusa ob izteku istega prizora z besedami: Marija, nuəč se žiə oče pərbližvati, / očmo mi tudi tojga sinka koj pokopati. Toda tekst se takoj zatem pretrga, ena stran je v rokopisu ostala prazna, dva že paginirana lista sta bila izrezana, skupaj je ostalo nepopisanih ali popisanih in izrezanih pet listov, ki bi jih mogel obsegati prizor Božjega groba. Ta tekst žal ni bil nikoli rekonstruiran. Še v Tretjem delu je nato Božji grob dvakrat, trikrat izrecno omenjen. Prvič ga omenja prolog: Tudi Kristus Jezus je atu to smrt prestati, / katiərga ti vidiš tam v gruəbu ležati (1767–1768). Nato ga na podoben način omeni še Smrt, ko govori o svoji oblasti nad ljudmi: Le-to moju oblast je atu Sin Božji spoznati, katiərga ti vidiš v tem grobu mrtliga ležati (1890–1891), kar pomeni, da je Božji grob tudi v scenskem smislu stal blizu avditorija in so ga gledalci med predstavo lahko videli. Tretjič omeni Božji grob še Marija Magdalena, ko gredo tri Marije mazilit Jezusovo telo: tata, kiər leži te Sin Božji, / položili so ga bagaboječi moži (2450–2451).

13h. Med vidnimi sledmi odstranjenih ali izpuščenih besedil je v Tretjem delu ob izteku prizora vojakov, ki naj bi stražili grob, a so pospali, didaskalija, ki napove Marijo Magdaleno: Magdalena komt herfür und redet. Žal njen monolog ni izpisan, ostanek strani 114 je ostal prazen, prav tako strani 115 in 116. Ko se na strani 117 v rokopisu besedilo nadaljuje, je v prvotnem številčenju besedilnih enot, ki jih je zapisala prva roka, vrzel: manjkajo enote No 59, No 60, No 61, torej vsaj tri replike. Možno bi bilo, da bi ob Mariji Magdaleni tu nastopil Janez in kdo od starih prerokov z izpovedjo vere v Jezusovo vstajenje.

14i. Še eno izrecno sled obširnejše literarne predloge, ki je bila pri posredovanju besedila Kapelskega pasijona okrajšana, najdemo v rokopisu na str. 126: vojaki, ki so se prebudili ob praznem grobu, začudeni odidejo v mesto, nastopi pa Pilatov služabnik – der Pillatus Bedienter kombt herfür. Ta žal ne pove niti vrstice, ker tudi njegovo besedilo ni bilo napisano; več kot pol strani rokopisa je ostalo prazne.

15Ko tehtamo vse te okrajšane ali izpuščene dele besedila starejše baročne predloge (ali predlog) Kapelskega pasijona, se nam zdi naposled bolj razumljivo, zakaj je pisec rokopisa, istoveten s prvo roko, pripravil za prepis prazen vezan zvezek s 110 listi papirja, torej obsežnejšo belo knjigo, katere dobra tretjina – natančneje 39 listov ali 35 % – je verjetno ostala nepopisana, vsekakor pa je bila odstranjena. Ob vsem, kar je povedano v gornjih odstavkih, se je moglo to zgoditi le zato, ker si je pisec prvotno pripravil obseg papirja glede na obstoječo predlogo (ali predloge), ki jo je želel prepisati. Med samim pisanjem – in še po njem, kakor izkazujeta tretja in šesta lega rokopisa – pa je prišlo do predelovanja in krajšanja besedila. To je potekalo v Prvem delu zlasti tako, da je prvotne dramske govore, literarno izoblikovane v rimanih verznih dvojicah, pisec nadomeščal s strnjenimi proznimi odlomki iz Evangelijev in listov; v Drugem in Tretjem delu pa je priredba potekala predvsem s krajšanjem obsežnejše zgradbe, pri čemer so ostali vidni nekateri dramaturški šivi.

16To je le verjetna hipoteza, ki more smiselno pojasniti preobsežen prazen zvezek, iz katerega nato odstranijo dobro tretjino listov. Načeloma je možna tudi razlaga, da je prva roka celoten tekst zvesto prepisala iz zgolj ene predloge in da so vsa krajšanja in prirejanja potekala v besedilnem izročilu že pred tem – torej v predhodnih rokopisih. Neizpodbitnega dokaza za eno ali drugo možnost ni; pač pa mnoge sledi popravljanja in prirejanja besedila govorijo o tem, da je redakcija potekala hkrati, ko je prva roka pisala.

2 Ali je redakcija potekala od ene ali več kot ene predloge?

1Drugo vprašanje, ki je pomembno za razumevanje in vrednotenje Kapelskega pasijona, je to: ali je predelava temeljila na eni sami ali na več predlogah besedila? Z drugo besedo: ali je pisec prepisoval in prirejal en sam rokopis (predlogo), ali pa je razpolagal z več rokopisi (predlogami) pasijonske igre ali iger in je torej v rokopis, ki se nam je ohranil kot Kapelski pasijon, združil ali deloma zajel obširnejšo besedilno tradicijo baročnih pasijonov na Koroškem?

2Glede tega vprašanja nudi Kapelski pasijon nekaj zanimivih mest, ki jih je moč razgrniti takole.

3a. Že v prizoru zadnje večerje – v rokopisu ima kot edini prizor v vsem tekstu svoj naslov, Ta ponižna pristova Kristusova – se pojavi v replikah 10 in 11 (v rokopisu enoti No 9 in No 10) zanimiva podvojitev: repliki 10 (Oštir govori) sledi didaskalija: Nato gre Kristus k mizi in ko že vsi sedijo, prinese oštir jagnje in vino. Sledi Kristusova replika (11), tej pa sledi didaskalija: Nato sedejo s Kristusom. Tako imamo v obsegu le nekaj vrstic dva odrska napotka, da učenci z Jezusom sedejo k mizi, drugi je glede na prvega kajpada nesmiseln. Vprašanje je, ali bi to lahko bila le običajna prepisovalna podvojitev besedila, torej napaka? Zdi se, da ne, saj gre za dve ločeni sintagmi, ki sta tako skladenjsko kakor leksikalno različni. Bolj verjetno je, da je v ozadju druga predloga, iz katere je pisec sprejel govor Kristusove replike 11, z njim vred pa tudi didaskalijo Nato sedejo s Kristusom.

4b. Mesto, ki z veliko verjetnostjo kaže na stik dveh različnih predlog, po katerih je nastal naš rokopis, je prehod s strani 10 na stran 11, kjer je predstavljeno, kako v vrtu Getsemani Jezusa primejo. Na dnu strani 10 se je piscu prepisovanje zapletlo, nastalo je več dodatkov in prečrtav. Nato se tekst navidez gladko nadaljuje na strani 11. To mesto je moč razumeti takole.

5Vse podrobnosti prizora na vrtu Getsemani iz evangelista Janeza (18,5–6) so prevzete tudi v sinopso EvL. Jezus dvakrat vpraša množico: »Koga iščete?« Po Jezusovem prvem odgovoru »Jaz sem,« padejo na zemljo, po drugem odslovi učence in pusti, da ga služabniki farizejev zgrabijo. To evangeljsko besedilno osnovo rokopis Kapelskega pasijona ubesedi na prehodu med stranema 10 in 11 na dva različna načina. Do konca strani 10 prevladuje večidel dobesedno prevzemanje vsebine iz evangelijev, še zlasti prizora na vrtu Getsemani; to je značilno za vse začetne liste rokopisa na mestih, kjer sta predstavljeni zadnja večerja in Oljska gora. Zunanja značilnost tega načina obdelave pasijonske vsebine je dramski govor v prozi. Na strani 11 pa se nadaljuje bolj literaren prikaz vsebine z več pesniške svobode, podobno kakor na prvih staneh rokopisa v replikah gostilničarja ter farizejev v velikem zboru; zunanja značilnost teh odlomkov je dramski govor v verzih. Tu prihaja do stika ali šiva med dvema predlogama, ki ga zaplet prepisovanja na dnu str. 10 vidno ponavzoči.

6Ni jasno, kako natanko naj bi potekalo besedilo na dnu strani 10. Že ko Jezus prvikrat vpraša Kaga vi jſhete in odgovorijo Jeſusa Nazarenſkiga, jim Jezus odvrne: Uſtanite gori, jest ſim. Odrski napotek, da padejo vsi po tleh, pa sledi pozneje, šele na naslednji strani rokopisa (str. 11). To lahko pomeni, da je pri pisanju rokopisa na dnu strani 10 izpadel odrski napotek, da vsi padejo po tleh, ali pa, da je Uſtanite gori na tem mestu napaka. Vsekakor je ista evangeljska vsebina – Jezusa primejo – nato podana še v prvih replikah na strani 11, le da v literarno oblikovani podobi, ki po formalni plati nima nič skupnega z obliko zadnjih replik na strani 10.

7Razliko v načinu upodabljanja prizora, ko Jezusa primejo, si je moč razlagati kot stik med mlajšo in starejšo predlogo. V mlajši so bili uvodni prizori, zlasti tisti z Jezusom, že skrajšani, predelani in prevzeti striktno po tekstu Evangelijev in s tem prilagojeni razsvetljenski strogosti in jožefinističnemu purizmu; v starejši, obširnejši predlogi, je bila evangeljska vsebina upesnjena v ključu baročne dramatizacije, ki je bila do evangeljskega sporočila spoštljiva, vendar svobodna v obliki njegovega podajanja.

8Da je takšno sklepanje verjetno pravilno, potrjujejo tudi kodikološka dejstva. Kjer rokopis Kapelskega pasijona ni bil predelan in je ohranjena njegova prvotna sestava, ga sestavljajo enaki, regularni seksterniji – lege iz šestih pol, t. j. iz dvanajstih listov (takšne so četrta, peta, sedma in osma lega). Tu, na začetku rokopisa, pa imamo tri drobne lege, ki skupaj štejejo dvanajst pol, kolikor šteje ena sama regularna lega. Sklepati je torej moč, da je tudi na začetku rokopisa bila prvotno lega iz šestih pol, potem pa so jo vzeli iz knjižnega bloka, razdrli in preuredili. To pa se ni zgodilo šele sredi 19. stoletja, marveč je preureditev teksta napravila glavna, prva roka ob koncu 18. stoletja, ali pa je tako preurejen tekst Prvega dela prevzemala iz neke jožefinistično predelane predloge.

9Če je to res, se odpre vprašanje, zakaj je bila torej prvotna prva lega iz šestih pol razdrta in preurejena v sedanje tri lege (ki skupaj prav tako vsebujejo šest pol (12 listov), a v drugačnem vrstnem redu in z dvema odrezanima listoma)? Verjeten odgovor je, da zato, ker sta bila v prvotni prvi legi, t. j. v prvotnem snopu prvih 12 listov, dogmatično nadvse pomembna prizora zadnje večerje, t. j. postavitve svete evharistije, in Jezusove priprave na daritev nebeškemu Očetu v vrtu Getsemani. Ta prizora sta bila, kakor tudi tekst na sedanjih straneh 6, 7, 11 in naprej, napisana verjetno po starejši predlogi (ali predlogah), zato pa z obilico baročnega literarnega oblikovanja in umetniške svobode. Tako pomembne verske resnice v svobodni baročni literarni formi bi utegnile v dobi, ko je naš rokopis nastajal, prek mere razdražiti jožefinistično cerkveno oblast, zato je bilo ob koncu 18. stoletja verjetno neogibno, da jih je kapelski pisec – naša prva roka – predelal, čeravno smo zato izgubili starejše baročne podlage teh besedil. To je verjetno storil tako, da je ohranil liste, izmed katerih sta se do danes ohranila lista s stranmi 11/12 in 17/18, žrtvoval pa je vsaj prvih šest listov lege in jih napisal na novo (zdaj so oštevilčeni do pagine 10, glej sliko 4), nato pa ves novi snopič všil v rokopis s prepeljavo niti. Prav ta preureditev vezave je verjetno bila vzrok, da sta dve poli izpadli in sta bili pozneje, sredi 19. stoletja, nadomeščeni.

10Z eno besedo: prehod s strani 10 na stran 11 v rokopisu precej razločno nakazuje, da sta obstajali vsaj dve različni verziji ali predlogi, po katerih je kapelski pisec sestavil nam znani rokopis Pasijona.

11c. Zanimiv pojav, ki kaže na raznoliko besedilno tradicijo kapelske pasijonske igre, razodeva tudi pisna praksa prve roke, denimo pri pisanju osebnih imen, zlasti imena Pontius Pilatus, ki nudi širši razpon od pravilne latinske do podomačenih ljudskih oblik. Za našo analizo so tu bistvene pojavitve tega imena v slovenskem, torej govornem tekstu (na tiste v didaskalijah trenutno ne mislimo). Razumljivo je, da te pisne oblike nihajo, še zlasti v smer ljudskih oblik (Pilatesh, Pilateſh, Pilatush, Pilatuſh, Pilatish, prim. opombi k verzu 607 in k repliki 200), ki jih ima naš Pasijon obilo; pomenljivo pa je, če se v nekem delu besedila začne pojavljati ob raznolikih ljudskih tudi knjižna oblika. To se zgodi le dvakrat ob koncu Prvega dela, nato pa v Tretjem delu, kjer se Pilatovo ime v govornih replikah pojavi štirikrat v knjižni obliki – Pilatus, osemkrat pa v ljudski obliki – Pilatež. V vsem besedilu se ljudske oblike z izgovorom Pilatež pojavljajo 24-krat, le 6-krat pa knjižna, večinoma v Tretjem delu. Tu je opravičena domneva, da je v ozadju vpliv neke druge predloge, zaradi katere je pisec rokopisa opustil svojo neregularno prakso in zapisoval knjižno latinsko obliko, enkrat celo s pravilno baročno abreviaturo (brevigraf za -us), kar je posebej vpadljivo. V zvezi s Pilatom so nazadnje zanimive tudi replike 381–383, ki prav tako dopuščajo možnost, da so prepisane iz različnih predlog, čeprav je to mesto moč razumeti tudi tako, kot da je napačno prepisano iz ene same predloge (prim. opombo k verzu 1993).

12č. Najširši kompleks tekstnokritičnih problemov razpira prizor, ko Jezusa pribijejo na križ, in z njim povezani prizori kockanja za Jezusova oblačila ter Matere Božje pod križem. Križanje je osrednji prizor vsake pasijonske pobožnosti in razumljivo je, da ga je pisec našega rokopisa skušal obogatiti z raznimi besedilnimi elementi, ki so mu bili na voljo, pri tem pa je zapustil v besedilu sledi svojih posegov, ki odpirajo zanimivo ekdotično problematiko osrednjega dela Pasijona.

13Pozornosti je vredno že dejstvo, da pri križanju, kakor že prej pri bičanju, nastopajo štirje hlapci (Prvi do Četrti Jud), med seboj pa se tu in tam oslavljajo z osebnimi imeni238 – in teh najdemo v besedilu le troje: Robinus, Štahus in Malhus; pa tudi iz dramskega govora in didaskalij je moč jasno razbrati (prim. opombo k verzu 1186), da so v neki starejši predlogi pasijona tu nastopali le trije vojaki. To se sklada z dejstvom, da je v didaskaliji pred repliko 80 napovedano, da Četrti Jud recitira pred Anežem, dejansko pa potem repliko 81 govori Judovski stotnik. Ta napaka pokaže, da je raba imen nihala – bodisi zaradi prepisovanja iz dveh različnih predlog, bodisi zato, ker je pisec naše verzije pasijona Judovskega stotnika preimenoval v Četrtega Juda, pri tem pa ni bil dosleden. Vsekakor lahko sklepamo, da so v neki starejši predlogi Kapelskega pasijona nastopali kot skupina vojakov le Robinus, Štahus in Malhus, ob njih pa Stotnik, ki je tudi v naši verziji še nekajkrat omenjen.

14Sam prizor križanja vsebuje le neki tekstološki zaplet, ki je verjetno nastal zgolj kot prepisovalna napaka (najprej bi moralo biti zapisano besedilo replike 280, šele nato besedilo replike 279; kritični prepis v to napako ni posegal). Kakšna nejasnost ostaja tudi glede prizora s kockanjem za Jezusovo suknjo (prim. opombo k verzu 1186). Toda glavni problem je v prizorih ob križanju vsekakor ta: ko se prizora križanja in kockanja končata, se v rokopisu na str. 60 pojavi didaskalija (po repliki 298), ki se dobesedno glasi tako: Gechen die Juden ab Xistus gechet auf ds X: und wierd ds Gesang vorgestellt – Judje odidejo, Kristus stopi na križ in predstavijo pesem. Kot lahko opazimo, je evidenten problem te didaskalije, da je v konfliktu s potekom dosedanjega odrskega dogajanja. V tem dogajanju je moral biti Jezus v vsakem primeru že pribit na križ, preden so za njegova oblačila kockali. Natančneje povedano: v prizoru Jezusa pribijejo na križ je res predstavljeno le samo pribijanje na križ, manjka pa didaskalija, ki bi povedala, da križ postavijo pokonci, kar je nedvomna posledica krajšanja. Toda štirje Judje ali vojaki govorijo, Zapelavca smo žiə na križ trdu pərbili, in ko odhajajo, govorijo o končani, opravljeni službi (1231–1236) – in v vsem tem kontekstu si ni mogoče predstavljati, da med prizorom kockanja križ z Jezusom še ne bi stal. Ker pa je križ s Križanim tedaj že moral stati na prizorišču, je didaskalija Kristus stopi na križ povsem nelogična. Pojasniti jo je moč le kot besedilni preostanek na dramaturškem šivu dveh različnih predlog.

15Tu nam morda lahko – ko drugega gradiva žal nimamo – vsaj malo pomagajo imena vojakov. Če opazujemo najprej le to, kar je spisala prva roka, vidimo, da Judovski stotnik nastopa v njenih replikah 69, 81, 88, 102, 106, 109, 124, 201; vse te replike nastopajo v Prvem delu in z govorom 201 ga Stotnik tudi sklene.239 Nato se Stotnik v Drugem delu v vseh prizorih nošenja križa in križanja več ne pojavi, kar je nenavadno – vse do replike 299, ki neposredno sledi neobičajni didaskaliji Kristus stopi na križ, in potem ne nastopi več. To pomeni, da se Stotnik pojavlja le v Prvem delu, kjer se prvič že tudi pojavi četverica Judov, toda še z nekaj variantnosti: govorec replike 75 je denimo der 3te Jud Robinus – Tretji Jud, Robinus. V prizorih, ko ta četverica (Prvi do Četrti Jud) intenzivno nastopa, pri bičanju, križanju in kockanju, se Judovski stotnik več ne pojavlja, kar je nenavadno, saj naj bi bil njihov voditelj. In če se ozremo na to, kako Stotnika obravnava tretja roka, vidimo, da je zanj iz neke predloge prepisala repliki 495 in 496 z besedilom Stotnika in Štahusa pri tretjem Jezusovem padcu ter ga umestila v Drugi del za repliko 273, se pravi tik pred prizor pribijanja na križ. Če bi vsa ta besedila izvirala iz ene same predloge, bi bilo torej nelogično, da se pri samem pribijanju na križ Stotnik več ne pojavi.240

16Vse to podkrepi hipotezo, da četverica Judov (Prvi do Četrti) izvira iz ene predloge, Judovski stotnik in vojaki Robinus, Malhus in Štahus pa iz druge predloge. Ponekod se njihova imena mešajo, kar ob več drugih dramaturških šivih ni presenetljivo.

17S te strani se zdi bolj razumljivo, da didaskalija Judje odidejo, Kristus stopi na križ in predstavijo pesem prihaja iz drugega besedilnega vira kakor predhodna prizora pribijanja na križ in kockanja; prihaja pač iz istega vira kakor didaskalija, ki takoj zatem pravi: Po pesmi kot prvi nastopi Judovski stotnik. Prav mogoče je, da je iz istega vira prevzet tudi nenavadni Praporščak, ki se pojavi le enkrat in pove zapored dve repliki (79, 80) ob sprevodu z Oljske gore k Anežu, nato se ne pojavi več.

18d. Zdaj je treba odgovoriti še na težavno vprašanje, kako s tekstološke strani pojasniti kodikološko dejstvo, da je bila šesta lega rokopisa preurejena in »krpana«, kakor tak poseg imenujejo restavratorji. Šesto lego so – tako kakor sedanjo tretjo lego – iz že zvezanega rokopisa odstranili, preuredili njene pole in jo nato všili nazaj s prepeljavo niti. Takšni posegi v fizično strukturo pol običajno skrivajo večje posege v strukturo besedila. Kaj se je torej dogajalo z besedilom šeste lege, t. j. v rokopisu na straneh 67–90, ki obsega prizore od snemanja Jezusa s križa do konca večerne predstave (kjer manjka polaganje Jezusa v grob) in še do prologa predstave na velikonočni ponedeljek? Popolnoma zanesljivega odgovora verjetno ne bomo dobili. Vendar nam zelo verjetno razlago ponuja rokopis na strani 74 spodaj, ki ima v šesti legi podobno vlogo, kakor jo ima za pojasnitev tretje lege stran 10. Skica šeste lege kaže, da se poli, katerih desna lista sta izrezana (manjkajoči prizor polaganja Jezusa v grob), na levi strani pregiba končata s stranjo 74 in do tod po našem mnenju besedilo teče regularno. Na dnu strani 74 je glavna roka zapisala didaskalijo: Potem ga snamejo s križa in odidejo. Nato zaprejo zaveso. Marija ga položi v svoje naročje in govori. Nato je pisec hotel nekaj preurediti in je dopisal prav nizko na dno strani – koder praviloma nikdar ni pisal: Preden Marija recitira, se poje pesem. Nato zaveso odprejo in Marija govori tako. Tu za nas ni pomemben neznani pesemski dodatek, ampak sámo dejstvo, da je pisec spreminjal odrski napotek in da je navodilo glede zavese nasprotujoče (zaprejoodprejo), kar kaže na neki zaplet v poteku besedila. In res je besedilo od vrha naslednje, 75. strani naprej drugačno. Na prejšnjih straneh se je Marijino žalovanje ob mrtvem Jezusu na križu prepletalo s praktičnimi opravili glede snemanja s križa. Od strani 75 naprej pa si sledijo sami ponotranjeni, duhovni, zelo estetski monologi Marije, Janeza in Magdalene, ki ob arma Christi, mučilnih orodjih (žeblji, trnova krona, vrvi, križ, razlita kri), poetično meditirajo ob mrtvem Jezusu o njegovem trpljenju. Vrh teh meditativnih odlomkov je misterijski prizor o spokorjenem Grešniku, ki prosi Mater Božjo z mrtvim Jezusom v naročju za milost in odpuščanje grehov. V tem kontemplativno-misterijskem prizoru Marija odgovarja Grešniku z večnostne perspektive Jezusove zmage nad grehom, zasluženja njegove žrtve in njegove oblasti nad večnim življenjem. Ko se ta prizor na strani 81 izteče, se nekoliko abruptno in brez napovedi oglasi Jožef iz Arimateje, ki Marijo zelo praktično opomni: Marija, nuəč se žiə oče pərbližvati, / očmo mi tudi tojga sinka koj pokopati, Marija pa s svojimi besedami znova kaže povsem človeško bolečino ob Sinovi smrti. Mistično večnostno perspektivo nenadoma izrine izkustveno človeško doživljanje. Zdi se povsem jasno, da izvira besedilo s poetičnimi meditativnimi monologi in z misterijem o spokorjenem Grešniku v replikah 344 do 353 (v rokopisu na straneh 75–81) iz neke druge verzije ali predloge pasijona kakor pa besedilo, ki poprej in potem govori o snemanju s križa ter o polaganju Jezusa v grob. Misterijska igra iz stare baročne predloge je vstavljena v novejše, 18. stoletju prilagojeno besedilo.

19Razlaga o celotnem dogajanju v šesti legi rokopisa torej oblikuje tole hipotezo: glavna, prva roka je prepisovala prizor snemanja Jezusa s križa; ko je bilo prepisanega že nekaj besedila od sedanje strani 74 naprej (tega ne poznamo), se je pisec odločil, da bo v pasijon vključil vloženi misterijski prizor o spokorjenem grešniku in verjetno tudi meditativne monologe pred njim (replike 344–353) iz neke druge predloge ali verzije pasijona. Da bi to besedilo primerno vključil v rokopis, je moral celotno lego, ves snopič pol vzeti iz rokopisa (t.j., razrezal je niti, ki so vezale to lego). Nato je moral že napisano besedilo od strani 74 naprej zavreči in tja umestiti poli, ki obsegata sedanje strani od 75 do 82 z omenjenim misterijskim prizorom; nazadnje so tako preurejeno lego všili na njeno mesto v rokopis s prepeljavo niti. Že paginirane strani 83–86, ki bi morale nositi tekst polaganja mrtvega Jezusa v grob, so zaradi neznanega razloga verjetno ostale prazne (kot je skoraj prazna tudi str. 82), zato so ta lista neznano kdaj izrezali.

20Sklep, ki ga nudi ta razlaga o predelavi šeste lege rokopisa, je, da naš kapelski pisec ni le krajšal in krčil besedila, marveč ga je v svoji »redakciji« ponekod tudi širil in dodajal s prevzemanjem odlomkov iz širše besedilne tradicije. Še več, reči moramo, da je sicer v prvi predstavi resda močno reduciral starejše baročno besedilo ter ga nadomestil s prepisom iz predloge, kjer je bil tekst prevzet iz Evangelijev in listov, da bi s tem ustregel zahtevam razsvetljenskih omejitev ter se izognil prepovedi pasijonskih iger; vendar je na drugi strani prav tako res, da je kapelski pisec v drugi del Pasijona dodal baročni misterij o spokorjenem grešniku, v tretjem delu pa obdržal sklepni misterij o tehtanju duš – s čimer je slovenski dramatiki ohranil dva unikatna, dragocena prizora, ki nedvomno izvirata iz starejših baročnih besedilnih osnov.

3 Kaj sledi besedilne tradicije povedo o predlogah Kapelskega pasijona? Odprta vprašanja

1Odgovor na to vprašanje naj bi zbral nekaj drobcev, ki nakazujejo starost predlog Kapelskega pasijona in odpirajo nekatera zvrstna ter oblikovna vprašanja. Ker so te predloge žal uničene, je o besedilni tradiciji mogoče sklepati le iz drobcev in sledi, ki so se ohranile v obstoječem rokopisu. Gledišča, na katera opozarjajo spodnji odstavki, odpirajo nova, še nerešena vprašanja za bodoče raziskave.

a. Kontinuiteta s 17. stoletjem

1Hipotezo Jožeta Koruze, da Kapelski pasijon izvira iz starejše tradicije koroških jezuitov z začetka 17. stoletja, točneje vsaj iz leta 1615 (Koruza 1991: 187), je moč dokazati vsaj deloma. Izkazalo se je, da ob tekstnokritični analizi vsaj en odlomek besedila Kapelskega pasijona potrjuje hipotezo o izvoru v zgodnjem 17. stoletju – namreč prevod znamenite latinske pesnitve Stabat mater dolorosa – Žalostna je mati stala, ki stoji kot zadnje besedilo v našem rokopisu med dodatki na straneh 143–144. Primerjava s slovenskimi prevodi te hvalnice do konca 18. stoletja pokaže, da je prevod v našem rokopisu v tistih elementih, kjer se prevodi opazno razlikujejo, najbližji prevodni tradiciji iz 17. Stoletja – zlasti prevodu, prišitemu v Hren-Čandkove EvL iz leta 1612.241 Stabat mater v Kapelskem pasijonu ni brez podobnosti z besedilnim izročilom te pesnitve v EvL iz 18. stoletja, vendar so mnoga mesta bližja tekstnemu izročilu 17. stoletja. Te ugotovitve seveda ni moč posplošiti s te himne na ves pasijon iz Železne Kaple. Vendar pa je pomembno, da dopolnjuje izsledke Prunčeve primerjalne analize motivno-tematskih sklopov Kapelskega in južnonemških pasijonov (prim. njegovo poglavje Umestitev v prostor in čas), kjer je ugotovljeno, da ožje jedro prizorov Kapelskega pasijona izhaja iz tradicije slovenske jezuitske dramatike 17. stoletja. Slovenski prevod Žalostna je mati stala se s temi ugotovitvami povsem ujema in jim dodaja skromen, toda faktičen besedilni dokaz.

b. Vprašanje povezav s srednjim vekom

1Vprašanje starosti predlog Kapelskega pasijona in vsebinskih kot tudi oblikovnih vplivov nanje in s tem na ohranjeno besedilo pasijona kaže v prihodnje raziskovati na širšem literarnem ozadju, ki ga poleg baročnih sestavljajo še srednjeveška besedila. Iz njih se je v baročna besedila prenesla mdr. močna povezanost in prepletenost kanoničnih svetopisemskih motivov z nekanoničnimi, apokrifnimi in ljudskimi elementi. Ko denimo v pasijonskem izročilu Longinus spozna svojo zmoto in moli Kristusa, kateremu je malo prej s sulico prebodel srce, je njegovo spoznanje tesno povezano z apokrifnim izročilom, da je bil Longinus slep na eno oko in je slabo videl; ko mu oko umije kaplja Jezusove krvi, pa ozdravi in hkrati spozna svojo zmoto. Ta motiv, ki povezuje Longinovo telesno in duhovno ozdravitev v organsko enoto, je izrecno predstavljen v srednjeveški nemški pesnitvi Marijino življenje (Marienleben), ki jo je kartuzijan Filip Žički napisal okrog leta 1300 v samostanu v Žičah. Epska pesnitev brata Filipa v več kot 10.000 verzih povzema srednjeveško izročilo o Jezusovem in Marijinem življenju na podlagi raznih virov poleg Evangelija, tako patrističnih kakor ljudskih in apokrifnih. Velja za najbolj tradirano in priljubljeno srednjeveško nemško besedilo v rimanih verznih dvojicah (Gärtner 2001).

2Motiv Longinovega ozdravljenja pod križem, kot ga prikazuje Filip Žički, jasno odseva tudi v Kapelskem pasijonu. Motivna primerjava se opira na prevod Marijinega življenja Matije Zemljiča:

Filip ŽičkiKapelski pasijon
Ta kri velika je dobrota
zdaj tudi za Longina bila,
ker dušna in očij slepota
ga čudežno je zapustila.
Na enem slep očesu bil,
a z drugim videl je le malo.
Ko s to krvjo se je umil,
je bolje mu takoj postalo.
Spregledal je in videl prav,
spoznal zdaj pravega Boga
in zopet bil je čil in zdrav,
in duša zdrava, nova vsa.
Filip 1904: 306
Angel govori Longinusu
Odpri gar tvoje očiəse
inu pogledej na te visuəke nabise.
Boga zahvali za to veliku gnadu,
katiəru je Kristus stuəru s tabo,
da vidiš sedej vse lepu, tənku nu čistu.
Povej tudi drujem, da bojo vervali
inu Kristusa, Sinu Božjiga, spoznali.
Longinus
Tekva je nigova sveta kri,
na maje bavne inu temne oči.
Ta təma teh oči je prešla, je temu taku,
da jest vidim zdej prav lopu.
Ah kaj za eno veliku gnado səm jest zaduəbu
za maju hudobo inu pregriəho.
(1435–1441; 1452–1457)

3Določeno podobnost literarne obdelave motiva bi, podobno kakor pri Longinu, našli še na drugih mestih v Kapelskem pasijonu, saj je imelo Marijino življenje izjemno obsežen, četudi pogosto posreden vpliv. Samo v verzni obliki se je namreč Filipov ep o Mariji in Jezusu ohranil v najmanj 111 rokopisih, nastale pa so tudi prozne predelave; v poznem srednjem veku je bila pesnitev kompilirana skupaj s kronikami sveta, zlasti z Weltchronik Heinricha iz Münchna, katere novozavezni del je bil skupaj s Filipovo pesnitvijo v prozni obliki nato razširjen v številnih zgodnjih tiskanih izdajah in so ga laiki do reformacije brali kot »Novo zavezo« (Gärtner 2001). Ni dvoma, da je v tako široki in razvejeni bralski recepciji prišlo do močnega vplivanja tudi na vsebino pasijonskih besedil, verjetno tudi predlog Kapelskega pasijona.

4Ko se denimo v našem pasijonu Jezus ob vstajenju kot prvi človeški osebi prikaže svoji materi, pomislimo, da ta prednost izhaja iz potridentinske katoliške obnove z njenim poudarjenim češčenjem Matere Božje. Toda takšen sklep bi bil napačen: katoliška obnova je poudarjala teološko utemeljeno vlogo Marije kot posrednice Božje milosti človeku in v tem smislu njeno prvenstvo v zgodovini odrešenja. Prvenstvo, po katerem naj bi se Jezus najprej prikazal svoji materi in šele nato Mariji Magdaleni ter učencem, pa je nekanoničen element, ki se je v srednjeveški kulturi širil mdr. z Razodetji sv. Brigite Švedske: »In četudi Pismo pravi, da so Magdalena in apostoli prvi videli Kristusovo vstajenje, lahko trdno verjamemo, da je njegova častivredna mati v resnici prej kot drugi vedela in ga videla živega in od mrtvih vstalega in ga je zato, napolnjena z velikim veseljem, v srcu ponižno slavila« (Brigita Švedska 2015: 136). Da je bila vera v to Marijino prvenstvo razširjena tudi v slovenski duhovni pesmi 17. stoletja, izpričuje Kalobski rokopis. V lepi rožnovenski pesnitvi Primi ta Kranzel slat od rosh, ki obsega 50 kitic in so se z njo verniki poglabljali v vsebino rožnega venca (Smolik 2011: § 1368), vsebuje četrta desetka kitico o Jezusovem vstajenju:

S'suoie mozhi od smerti ustal,
Nar preid ô sueta Mati,
Tebi se je on perkasal.
Pak Jogram teu trosht dati.
Legiša 1973: 92

5Podobno je srečanje Jezusa in Matere Božje takoj po vstajenju prikazano v Skalarjevem rokopisu iz leta 1643 v spisu Šula tiga premišluvanja (prim. Deželak Trojar 2011: 289–297). Tam je povedano, da se je Jezus najprej prikazal svetim očakom stare zaveze in se nato skupaj z njimi pokazal Mariji:

Za tiga volo zapove [Jezus] prece timu angelcu Gabrijelu, de bi imel hitru negovi sveti Materi to veselu gori vstajane na znanje dati inu koku on bode s'svojmi lubeznivimi svetimi očaki, koker tudi z'veliku tavžent angelci lih kar njo obiskal inu s svojim veselim gori vstajanam rezveselil. Kateri sveti angelc se je prece, brez vsiga čakana, k Mariji Divici podal inu pred njo v enim lepim, svetlim, gori vzetim človeskim životu prelepu inu veselu začel peti: »Regina Coeli laetare!« Tu je: »Rezveseli se ti, o kralica nebeška!« Za volo kateriga velikiga vesela je Marija Divica zamaknena postala inu koker nebeškiga vesela vživala, po tim je prece peršel sam Kristus Jezus s tako svetlobo inu lepoto, katera se ne more skuzi obenega zgruntat. Mej timi angelci inu starimi očaki, kateri so vsi cilu lepu peli inu Boga hvalili, je stopel Jezus Kristus k svoji presveti Materi, to isto je pozdravel inu vse znamine te lubezni inu vesela nje skazal.Deželak Trojar 2011: 292–295

6Pomenljivo je, da najdemo ta motiv tudi v srednjeveškem epu Filipa Žičkega, kajpada z neogibnimi razlikami, ki jih vzpostavlja razdalja med epsko pripovedjo v tretji osebi in dramskim dialogom v prvoosebnem govoru.

Filip ŽičkiKapelski pasijon
Ko tako je premagal smrt
in bil sovražnik v prah je strt,
prikazal se je zdrav in živ
in poveličan, častitljiv.
Prikazal se je najpoprej
Mariji Materi presveti,
tolažbo je prinesel njej,
da nehala bi delj trpeti.
Marija se je vzveselila,
ko Sina zopet je objela.
Ni znala, kaj bi zdaj počela,
vsa žalost jo je zdaj minila,
ker neizmerno vse gorjé,
ki ji polnilo je srcé,
ves čas njegovega življenja,
posebno zadnji hip trpljenja,
je vse naenkrat pozabila,
in mar bi se ne veselila?
(Filip 1904: 319–320)
Angela
Zdej so zbrisane toje rivne sovze,
ta žalost s tojga srca je prešla,
kiər si sama spet z Jezusam govoriva.
Aleluja! vesiəli se, o Marija!
Jezus Mariji
Vesiəla badi, sveta bažja rojenica,
inu rəzvesiəli se taja cartana dušica!
Sedej ti naprej nemaš venč žalvati,
kiər ti mene vidiš vesiəlu od smrti gari vstati!
Marija Jezusu
Oh Jesu, moj sin lub inu cartan,
toj prihod badi vselej žegnan!
Badi žegnana ta-ista vesiəla ura,
v katiərej je dopovjena taja obluba.
Oblubu si v trejeh dniəh od smrti gar vstati,
k meni priti inu meni se skazati.
(2273–2276, 2298–2301, 2306–2311)

7Gornji odlomek, kjer je vsebina dramatizirana in razporejena v več replik dramskega govora, kaže manj direktno podobnost med obema tekstoma. Tembolj so primerljivi v obeh besedilih samostojni govorni odlomki, kakor denimo zahvalni Marijin monolog po Jezusovem vstajenju:

Filip Žički Kapelski pasijon
Bog Oče, hvalim Te sedaj
in bom hvalila vekomaj,
da tako milost skazal meni
trpeči zdaj si zopet ženi,
da zdaj na lastne zrem oči
Sinú, ki pred menoj stoji.
Sedaj je žalost pozabljéna,
bridkost me ne teži nobena,
in kar sem koli kdaj trpela,
pozabljam zopet zdaj vesela.
(Filip 1904: 320)
Marija
O badi ga Buəh te vsegamogočni visoku zahvalen!
Moj sin Kristus, kiər je biv uməru ves ranjen,
je zupet od smrt častitu gar ustav,
kakər je poprej tem Judam na znanje dav,
de oče te tempel Božji rəzdreti
inu u trejeh dniəh zupet gar postaviti.
Zatorej jest nočem venč žalvati,
temuč prece koj vesiəla postati.
Zakaj po velikem joki inu žalosti,
pride zupet trašt inu vesela zadojsti.
(2357–2366)

8S temi primerjalnimi drobci smo želeli le nakazati, da bo v nadaljnjih obravnavah primerno Kapelski pasijon preučevati tudi na širšem ozadju srednjeveške književnosti. Že legendarna motiva, kakor sta Longinova ozdravitev in Kristusovo prikazanje materi Mariji neposredno po vstajenju, izpričujeta, da so v Kapelskem pasijonu navzoči elementi, ki jih je barok neposredno prevzel iz srednjega veka in da zato v njem nekanonične prvine kdaj celo prevladajo nad kanoničnimi – tak je omenjeni primer veselega snidenja vstalega Jezusa in Marije, ki je naravni nasprotni moment njunemu poprejšnjemu žalostnemu slovesu. Pomembno pri tem je, da se je motiv njunega slovesa pred Jezusovim trpljenjem ohranil še v več slovenskih baročnih besedilih, motiv njunega prednostnega snidenja po vstajenju pa ne več. Kapelski pasijon je doslej (poleg kitice iz Kalobskega rokopisa in odlomka iz Skalarjevega rokopisa) edino znano slovensko baročno besedilo, ki ta motiv vsebuje, kar brez dvoma pričuje o njegovi starosti in povezanosti s srednjim vekom.242

c. Kam vodi komedija v naslovu pasijona?

1Za starost izgubljenih predlog, po katerih je narejen Kapelski pasijon, tudi ni brez pomena glavna beseda v naslovu dela: Komedija od Kristusoviga trplinja. Termin komedija je v srednjeveški italijanski literaturi (commedia) prvotno pomenil »vsako pesnitev v ljudskem jeziku (v nasprotju s pesmimi v latinščini), kot je bila npr. Dantejeva,« precej pozneje je pojem doživel »zožitev na dramo v splošnem in še zlasti na komedijo« (Schweikle 1984: 83). Še bliže rabi pojma komedija v naslovu Kapelskega pasijona je verjetno španska raba tega termina: »V španski književnosti je comedia oznaka za predvsem v 16. in 17. stoletju razvito verzno dramo v treh dejanjih resne ali vedre vsebine«, zlasti s snovjo iz dvorsko-aristokratskega okolja, a tudi z bibličnimi in mitološkimi prizorišči« (Schweikle 1984: 81). Za eno glavnih značilnosti tako razumljene komedije velja »dejanje, razdeljeno na tri dni, kar gre povezovati s francoskimi pasijoni tega časa« (van Gorp 2001: 104). Tudi van Tieghemov priročnik izpostavlja pri španski rabi termina komedija tridnevno členitev teksta: »Njene značilnosti so raznolikost sloga (du ton), pogosto srečen konec in delitev na tri dneve« (van Tieghem 1968: 919). V francoski književnosti termin komedija »od srednjega veka brez razlike pokriva dramska dela vseh zvrsti. Ta pomen se ohrani še v 17. stoletje: Mme de Sévigné imenuje Racinovo delo Bajazet (1672) komedija« (van Gorp 2001: 104). V nemškem jezikovnem prostoru se v 15. stoletju imenuje komedija ustrezna dela grške in latinske antike, »od 16. stoletja pa že konkurirata izraza komedija in veseloigra eden z drugim. V romanskih deželah pa ima ta beseda še drug pomen: pomeni lahko vsako vrsto predstave poleg komedije v ožjem smislu« (Brunner, Moritz 1997: 169). Raba termina komedija je bila v nemškem jezikovnem prostoru torej še najbližja sodobnemu pomenskemu območju tega izraza.

2Iz tega kratkega orisa predmetnega območja, ki ga je termin komedija označeval v srednje- in novoveški literaturi, lahko sklenemo, da za semantiko pojma komedija v naslovu pasijona iz Železne Kaple veljajo predvsem naslednje opredelitve. Za Kapelski pasijon kot komedijo v starem pomenu izraza velja opredelitev italijanskega termina, da gre za pesnitev v ljudskem (in ne latinskem) jeziku. S predstavo na velikonočni ponedeljek se naš Pasijon sklada s splošno opredelitvijo, da ima komedija pogosto srečen konec. Z delitvijo na tri predstave pa se Kapelski pasijon ujema z eno glavnih značilnosti španske komedije zgodnjega novega veka in sočasnih francoskih pasijonov: da je igra razdeljena na tri dneve. Vse to pomeni, da termin komedija v naslovu Kapelskega pasijona označuje romansko pojmovno območje tega izraza, ne pa nemškega, in da se navezuje na tiste pomene, ki so v romanskih književnostih za ta izraz veljali na prehodu iz srednjega veka v novi vek. Izvorni naslov Komedija od Kristusoviga trplinja, zapisan v rokopisu, verjetno torej povezuje Kapelski pasijon s kontekstom romanskih literatur in ne srednjeevropskega slovstva. Takšno povezavo pa si je v kontekstu slovenskega slovstva 17. stoletja mogoče misliti predvsem na en način: namreč znotraj jezuitskega duhovnega in literarnega snovanja, ki je bilo ne le mednarodno, marveč izrazito nadnacionalno in je bil v njem kajpada izdatno zastopan tudi romanski svet. Jezuitska kulturna sfera je namreč zmogla povezovati raznolike evropske kulturne prostore, ker je bila utemeljena na latinščini kot uradnem jeziku jezuitov in na klasični književnosti ter retoriki, kakor tudi zaradi mednarodne članske sestave jezuitskih kolegijev, provinc in univerz (Deželak Trojar 2016: 11).

č. Vprašanje verzne strukture

1Dragocenost, ki jo je komaj mogoče dovolj ovrednotiti, vendar ji doslej nismo posvetili še nič pozornosti, je, da je Kapelski pasijon napisan kot baročna dramska pesnitev v verzih, v rimanih verznih dvojicah. Prvotno glavno besedilo Kapelskega pasijona je vsekakor obsegalo precej več kot 3.000 verzov. V ohranjeni verziji je bil nemajhen del verzov, ki jih govorijo dramske osebe v Prvem delu, nadomeščen s 122 dramskimi replikami v prozi. Kljub temu se je v našem pasijonu še vedno ohranilo 2.758 verzov. Za ohranjeno slovensko slovstveno izročilo 17. in 18. stoletja je to – tudi spričo dejstva, da obsega znameniti Škofjeloški pasijon 841 verzov – dramski pesniški korpus monumentalnega obsega, kar je literarna dragocenost že samo po sebi, če niti ne omenjamo izbranih dramskih monologov z visokim baročnim pesniškim izrazom.

2Verzno in poetološko naravo Kapelskega pasijona, denimo problematiko prehoda iz silabičnega v akcentuacijski verzni sistem, bo treba šele raziskati. Ob tem naj zapišemo le nekaj okvirnih opomb.

3Izhodiščni problem starejših verznih besedil sploh je pogosto ta, da so v virih grafično večkrat zapisana v prozni obliki. Tudi Kapelski pasijon se je ohranil v rokopisu, kjer so skoraj vsi verzi združeni v obliko proznih odlomkov. Prva težava je, da večkrat ni mogoče z gotovostjo presoditi, kje se posamezni verzi končajo. Glede na to, da gre za podobno obliko rimanih verznih dvojic kakor v Škofjeloškem pasijonu – za t. i. nemški rimani verz poznega srednjega in zgodnjega novega veka (Knittelvers ali Reimvers) s poljubnim številom zlogov v rimanih dvojicah –, je glavno merilo za členjenje na verze ravno zaporedna rima aa, bb, cc itn. Rime pa so zaradi raznih razlogov, zlasti zaradi daljše preoddaje, ko je bilo besedilo večkrat zapored prepisano iz rokopisa v rokopis, na več mestih poškodovane, celo neprepoznavne. Očitno je na teh mestih vdrla v besedilo t. i. kontaminacija, verjetno predvsem vpliv ustnega izročila z narečnimi govori. Tako na mnogih mestih opazimo poškodbo, kakor denimo v verzih:

Od britkuəsti se mu je glava nagnula,
kier tolku žlakov je prebila.
(1372, 1373)

4V starejši predlogi se je rima zelo verjetno glasila nagnila – prebila. V procesu preoddaje (tradiranja) besedila pa je prišlo pri prepisu do variacije, ki z gledišča pravilnosti verzne rime pomeni kontaminacijo: nagnila > nagnula. Med zanimivimi vprašanji, ki pri tem prihajajo na dan, je, ali je bil tekst poprej že večkrat prepisan v obliki proze in so prepisovalci zato bili še manj pozorni na verzno, pesniško naravo besedila ter so vanjo tudi bolj posegali? Žal ni mogoče zanesljivo oceniti, ali je bil celoten tekst pasijona prepisan iz predloge (ali predlog), ki je bila grafično zapisana še v verzih, ali pa iz predloge, kjer so bili verzi že združeni v zunanjo obliko odstavkov. Z nekaj gotovosti je moč sklepati le, da so bile nekatere replike še prepisane iz predloge v verzih: namreč tam, kjer je prva roka prepisala v naš rokopis natanko en metrični verz (ne grafične vrstice) in pustila prazen pisni prostor, preostale verze pa je dopisala druga ali tretja roka (četudi okrajšano).243 Prav mogoče pa je tudi, kakor meni Erich Prunč, da prva roka teh replik ni izpisala zato, ker jih je pisec znal na pamet in so bile del ustne tradicije; v tem primeru je prav tako naravno, da je prva roka prepisala samo en metrični verz, saj je pisec tekst pomnil kot metrične enote – rimane verze. Vsekakor je rimano besedilo na nekaterih mestih zelo poškodovano, denimo v prologu k Prvemu delu, kjer smo ponekod v dvomih, ali beremo prozo ali verze. Toda ravno analiza poškodovanih mest – kolikor jih je moč rekonstruirati prav kot variacije, ki so nastale pod raznimi, tudi narečnimi vplivi – bo v prihodnje lahko vodila k bolj zanesljivim sklepom glede verzne strukture in poetološke narave Kapelskega pasijona. S te strani bo moč tudi bolje rešiti vprašanje, kakšne verzne in metrične zglede je lahko imel pisec predlog Kapelskega pasijona, ko je v 17. ali zgodnjem 18. stoletju zapisoval njegove rimane verzne dvojice? Se je zgledoval pri formah srednjeveške epike, kakršna je že omenjeno Marijino življenje Filipa Žičkega, napisano v podobnih rimanih dvojicah, ali pa je našel zglede že v obstoječi slovenski pisni tradiciji?

Sklep
Značilnosti rokopisa in besedilno izročilo Kapelskega pasijona

1Izsledke kodikološke analize rokopisa in na njej temelječe tekstnokritične analize teksta je moč strniti takole.

2Rokopis. Analiza kodeksa in podroben pregled ob restavriranju sta pokazala, da je ohranjeni rokopis Kapelskega pasijona mogel nastati med leti 1771 in 1800, verjetno proti koncu 18. stoletja. Nastal je v enem samem (lahko daljšem) procesu pisanja glavne ali prve roke, ki je pisala v že zvezano rokopisno knjigo iz 110 listov enakega papirja iz Šentruperta pri Celovcu in strani sama oštevilčila. Rokopis je bil vezan samo enkrat in sočasno z nastankom, platnice so prevlečene z enakim papirjem, kakor ga vsebuje knjižni blok. Iz že zvezane rokopisne knjige je bilo nato odstranjenih kar 39 listov (35 %). Besedilo pasijona je ohranjeno na 71 listih. Od teh so štirje bili vstavljeni v rokopis sredi 19. stoletja, ko je neznani pisec, t. i. tretja roka, z njimi nadomestil izpadle štiri liste z domnevno istim tekstom. Ti in drugi besedilni dodatki tretje roke kažejo izrecno težnjo te osebe po ohranitvi in obnovi rokopisa sredi 19. stoletja, verjetno leta 1860.

3Pisec in pisava. Glavni pisec rokopisa, istoveten s prvo roko, je vsekakor moral biti duhovnik, udeležba bukovnika je izključena. To je razvidno iz močnega vpliva baročne pisne kulture, tako latinske v slovenskem besedilu kakor nemške baročne grafije v nemških odlomkih. Prva roka vešče zapisuje baročne okrajšave, kakor so brevigrafi in kontrakcije. Od skupaj 337 okrajšav (prim. Preglednico okrajšav) jih je 192 nemških (2ter ipd.), 145 okrajšav pa je latinskih, ki nastopajo v slovenskem in nemškem besedilu (Xſtus, Xſti ipd.).

4Besedilo pasijonske igre iz Železne Kaple obsega tri predstave: na veliki četrtek čez dan od prizora zadnje večerje do Pilatove obsodbe Jezusa, na veliki četrtek zvečer od uvodnih prizorov okrog Pilatove ječe do tedaj, ko mrtvega Jezusa položijo Mariji v naročje, in vstajenjski del na velikonočni ponedeljek s sklepno misterijsko igro o tehtanju pokojnikove duše. Vse besedilo dramskih replik in nekaj didaskalij je napisano v slovenščini z močnim vplivom koroških narečnih govorov, skoraj vse didaskalije pa so napisane v nemškem jeziku. Besedilo dramskih replik je bilo prvotno zapisano v rimanih verznih dvojicah, vendar je bilo (morda večkrat) preoddano in prepisano v prozni obliki, pri čemer so bili številni verzi poškodovani.

5V kritični izdaji je besedilo rekonstruirano v skladu s prvotno verzno obliko. Besedilo pasijona sestavlja (prim. Preglednico besedilnih podatkov) 167 didaskalij in 502 dramski repliki, te pa so razčlenjene v 123 proznih odstavkov (to so v Prvem delu prevzeti odlomki iz Evangelijev in listov) in 2.758 verzov.

6Predelava ob prepisovanju. Ko je glavni pisec, t. i. prva roka, besedilo prepisoval v času med 1771 in 1800 iz starejših rokopisnih predlog, je med zapisovanjem besedilo tudi močno redigiral. To je delal na tri načine.

71. Dodajanje proze namesto verzov. V Prvem delu, zlasti tam, kjer gre za postavitev svete evharistije, je zaradi razsvetljenskih pritiskov in zahtev po dobesednem upoštevanju Svetega pisma glavni pisec nadomestil večje dele prvotnega besedila dramske pesnitve v verzih s 122 proznimi odstavki, prevzetimi iz lekcionarja Evangeliji in listi. Za te nadomestke ni mogoče trditi, da jih je uvedel v glavni tekst prav kapelski pisec, je pa verjetno. Možno je tudi, da je takšno besedilo že prevzel iz ene od svojih predlog, ki je bila redigirana po razsvetljenskih, protibaročnih zahtevah.

82. Izpusti besedila. Ko je glavni pisec prepisoval besedilo v ohranjeni rokopis, je pri tem besedilo svoje predloge ali predlog krajšal, izpuščal je krajše in daljše odlomke, pa tudi cele prizore prvotnega besedila. Tako je izpustil prizor polaganja Jezusa v grob in v prologu napovedani prizor, ko preroki in sv. Janez napovedujejo Jezusovo vstajenje, izpustil je Petrov napad na Malhusa v vrtu Getsemani, napravil je številne manjše okrajšave, kot je izpust monologa Pilatove gospe o sanjah, izpustil je dialog ob štetju srebrnikov in druge odlomke, ki jih je delno nadomestila tretja roka itn. Tudi nekaterih pesmi, ki so bile smiselni del pasijonske igre kot baročne pobožnosti, ni prepisal. Tako ne poznamo pesmi, s katero se začenja misterijski prizor o spokorjenem Grešniku, ki se zateka k Mariji pod križem, tudi ni zapisal velikonočne pesmi (verjetno zato, ker je bila splošno znana), hvalnice Te Deum po postavitvi svete evharistije pa je zapisal samo dve kitici namesto (najmanj) šestih.

93. Predelava tretje in šeste lege. Rokopis je bil sicer vezan kot celota in le enkrat, toda glavni pisec, prva roka, je tretjo in šesto lego rokopisa izvzel iz vezave, predelal tekst, nekatere pole zamenjal, preurejeni legi pa sta bili nato všiti v rokopis s prepeljavo niti. S tem t. i. krpanjem rokopisa je prva roka naredila tudi največje posege v tekst, za katere vemo le, da so se zgodili, ne vemo pa, kakšno besedilo je bilo tam opuščeno ali nadomeščeno. Za tretjo lego moramo sklepati, da je bilo tam odstranjeno besedilo zadnje večerje, upesnjeno v rimanih verzih parih, in dodano obstoječe, redigirano po Evangelijih in listih. Za šesto lego ne moremo sklepati, kaj je bilo odvzeto, pač pa, da je bil vanjo dodan prizor z Marijo in Grešnikom.

10Iz množice teh posegov je evidentno, da je bilo besedilno izročilo, ki ga je imel pred seboj kapelski pisec, obsežnejše in bogatejše, in da ga je v ohranjeni rokopis prepisal kot okrajšano, strnjeno verzijo. Glede procesa pisanja je zato moč postaviti hipotezo, da si je pisec sprva pripravil zvezek iz 110 listov, ker je tak obseg predvidel glede na starejši rokopis, ki ga je imel kot predlogo. Med pisanjem je besedilo predeloval in krajšal, naposled mu je ostala kar tretjina listov praznih; te so pozneje izrezali in porabili.

11Gostota didaskalij v primerjavi z dramskimi replikami je največja v Prvem delu, saj je bilo tam največ posegov: daljši verzni odlomki so bili nadomeščeni s 122 odstavki iz Evangelijev. V Prvem delu so zato replike tudi najbolj kratke (povprečno 263 znakov), najdaljše pa so v Tretjem delu (368 znakov; prim. Preglednico besedilnih podatkov).

12Opozoriti je vendar potrebno, da kapelski pisec starejšega pasijonskega besedila nikakor ni le krajšal in reduciral, kakor bi bilo moč sklepati iz Prvega dela, marveč je stari baročni tekst glede na dane možnosti tudi ohranil in vključil v rokopis. Na to posebej opozarja šesta lega (v Drugem delu Pasijona), ki jo je po začetku pisanja razdrl in preuredil prav zato, da je v rokopis lahko vključil misterij o spokorjenem Grešniku. Ta prizor, kjer Grešnik prosi Marijo z mrtvim Jezusom v naročju za milost in rešitev iz svojih grehov, je brez dvoma eden od dragocenih vrhuncev baročnega slovstva v slovenskem jeziku – ki se je zgodovini slovenske književnosti ohranil le zato, ker ga je kapelski pisec izrecno dodal in prišil v rokopis.

13Misterijski prizor o Grešniku in Mariji kaže torej nasprotno redakcijsko tendenco kakor Prvi del. To pa navaja k misli, da je pisanje rokopisa potekalo ne samo kot prilagoditev jožefinizmu, ampak tudi kot kljubujoča revitalizacija in restavracija vsaj izbranih starejših besedilnih prvin iz 17. stoletja.

14Sledi izgubljenega izročila. Nekatere sledi v rokopisu pričujejo ne le, da je pisec prirejal in krajšal obsežnejše starejše besedilo, marveč kažejo izrecno, da je imel pred seboj več kot eno predlogo – da je torej razpolagal z vsaj dvema verzijama pasijonskega besedila. To je najbolj razvidno na mestu, kjer po prizoru, ko vojaki kockajo za Jezusova oblačila, sledi odrski napotek, da gre Jezus na križ, ki je v nasprotju z dotedanjim dogajanjem – Jezus je moral biti na križu že poprej – in kaže na dramaturški šiv med dvema verzijama teksta. Podobno lahko sklepamo tudi, denimo, po dveh različnih poimenovanjih istih štirih vojakov, ki Jezusa bičajo in križajo: da namreč četverica imen Prvi do Četrti Jud izvira iz ene predloge, imena Judovski stotnik ter Robinus, Malhus in Štahus pa iz druge predloge, morda tudi Praporščak. Žal so te starejše verzije – predhodno besedilno izročilo Kapelskega pasijona – izgubljene, toda k sreči je bilo moč vsaj dokazati, da so nekoč obstajale.

15Uprizoritve. O zgodovini uprizarjanja Kapelskega pasijona nimamo skoraj nobenih drugih podatkov mimo tega, kar je zapisal Štefan Singer, ki pove le, da se je oder nahajal »pri Dunejevih v spodnjem delu Kaple, kjer so še konec 19. stoletja stali deli kulis« (Singer 1938: 255). Na čelni platnici rokopisa pa je bila med restavriranjem odkrita nalepka z daljšim napisom, ki je zelo poškodovan, vendar je mogoče na nji mdr. zanesljivo razbrati besede die Vorstel(l)ung … Herrn und Gottes Jesu … Christi das (Vor)?getragen worden … (Ja)h(r) 1800. Pasijonska igra v Železni Kapli je bila torej tega leta (še) uprizorjena.

16Hipoteza o starosti besedila Kapelskega pasijona. Glede starosti predlog, iz katerih je bila prepisana pasijonska igra iz Železne Kaple, je pomembno, da jih tako pojem komedija v prvotnem naslovu igre kakor sestoj iz treh predstav povezujeta s poznosrednjeveškim ali zgodnjenovoveškim izročilom dramatike in pasijonskih iger, še zlasti romanskega sveta. Slovenski prevod himne Stabat mater dolorosa v rokopisu se v več potezah bolj sklada s slovenskim besedilnim izročilom 17. stoletja kakor 18. stoletja. Bogastvo potopljene verzne strukture Kapelskega pasijona, ki jo je kritični prepis Ericha Prunča v tej izdaji dvignil na plan, govori o visoki literarni kulturi okolja, v katerem je besedilna osnova mogla nastati. Prav to izpričujejo tudi najlepši dialogi in prizori pasijona, denimo misterij o spokorjenem grešniku.

17Vse to se sklada z dokazovanjem Ericha Prunča, da izvira besedilna osnova Kapelskega pasijona iz slovenske jezuitske dramatike 17. stoletja. Besedilo pasijona iz 17. stoletja je bilo nato zaradi razsvetljenskih pritiskov in jožefinističnih prepovedi predelano – bodisi okrog leta 1765, ko je prepoved pasijonov izdal celovški okrožni urad, bodisi po priključitvi kapelske župnije lavantinski škofiji, kjer je škof izdal prepoved že leta 1770. Prepis teksta ob koncu 18. stoletja v ohranjeni rokopis in uprizoritev (vsaj) leta 1800 dokazujeta oživitev predelanega Kapelskega pasijona, ki je mogla trajati do leta 1802, ko nova prepoved okrožnega urada verjetno pomeni dokončno razsvetljensko zatrtje baročne tradicije.

18Jezuitska dramatika 17. stoletja v slovenščini je obstajala le v rokopisih in je žal bila uničena in izgubljena. Toda pomemben del te besedilne tradicije, ki se je verjetno navezovala na starejše slovensko ustno izročilo, ni bil uničen, marveč so ga v Železni Kapli prav ob izteku 18. stoletja še zapisali in ujeli v ohranjeni rokopis. Da je ob tem zapisu dolge tradicije v novi rokopis prišlo do besedilne variantnosti, je stara zakonitost tekstne kritike ali ekdotike. Ta izdaja jo je skušala po svojih močeh prikazati in pojasniti. Nedvomno pa hrani tekst Kapelskega pasijona še vsebinsko in oblikovno bogastvo, ki terja novih temeljnih pojasnitev – med drugim o povezanosti s širšim besedilnim zaledjem srednjeveškega slovstva.

Viri in bibliografija

Viri

 • Martin von Cochem, 1710: Das Grosse Leben Jesu oder Ausführliche, andähtige und bewögliche Beschreibung deß Lebens und Leydens unsers Herren Jesu Christi und seiner Glorwürdigsten Mutter Maria. München.
 • Monika Deželak Trojar (ur.) 2011: Skalarjev rokopis 1643. Editio princeps. Znanstvenokritična izdaja. Celje, Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, ZRC SAZU.
 • Narodna in univerzitetna knjižnica, Rokopisni oddelek, Ms 15/2009, Poljanski rokopis. Elektronska objava: Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 023. Poljanski rokopis. Jezusovo življenje v sto postavah. http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_023/VIEW/
 • Narodni Muzej Slovenije, Muzejski rokopis. Privezano k: K 7529, Evangelia inu Lystuvi, Gradec, 1612.
 • Franc Mihael Paglovec 1741: Evangelia, inu branie na nedele inu prasnike zhes zelu leitu … Ljubljana: Reichhardt.
 • Marko Pohlin 1799: Buqve sa brati, inu moliti Slavenskem shovnirjam na Shtajerskemu, Koroshkemu, inu Kraynskemu ommislene. Dunaj: Christian Grosser.
 • Ahacij Stržinar 1729: Catholish kershanskiga vuka peissme : katére se per kershánskimo vuko, Boshyh potyh, per svétimu missiónu; inu slasti per svétimo Francisco Xaverio na Strashe Górniga Gradu fare nuznu poyo … Gradec: per Widmanstadianskih Erbizhah.

Bibliografija

 • sv. Brigita Švedska 2015: Nebeška razodetja. Prev. Marika Stražar in Danni Stražar, spremna študija Robert Kralj. Ljubljana: Družina.
 • Horst Brunner, RainerMoritz (ur.) 1997: Literaturwissenschaftliches Lexicon. Grundbegriffe der Germanistik. Berlin: Erich Schmidt.
 • Monika Deželak Trojar 2016: Prostori Janeza Ludvika Schönlebna (1616–1681) in njihov vpliv na potek njegove življenjske in ustvarjalne poti. Kronika 64, ZZDS, 5–18.
 • Georg Eineder 1960: The ancient Paper Mills of former Austro-Hungarian Empire and their Watermarks. Monumenta charte papyraceae historia illustrantia, VIII. Hilversum: Paper Publ. Society.
 • Filip Žički 1904: Kartuzijanskega brata Filipa Marijino življenje. Prevedel Matija Zemljič. Maribor: prevajatelj.
 • Kurt Gärtner 2001: Philipp von Seitz. Neue Deutsche Biographie 20, S. 389 f. [elektronska izdaja:]
  http://www.deutsche-biographie.de/pnd118791834.html
 • Hendrik van Gorp et. al. (ur.) 2001: Dictionnaire des termes littéraires. Paris: Honoré Champion.
 • Ivan Grafenauer 1980: Literarnozgodovinski spisi. Ur. Jože Pogačnik. Ljubljana: Slovenska matica.
 • Josip Gruden 1916: Janzenizem v našem kulturnem življenju. Čas X, 4, 177–194.
 • Janez Höfler 1975: Slovenska cerkvena pesem v 18. stoletju. Tipološki prikaz njenega glasbenega stavka. Razprave / Dissertationes IX/2. Ljubljana: SAZU.
 • Johannes Janota, Ute Evers (ur.) 2013: Die Melodien der lateinischen Osterfeiern: Editionen und Kommentare. Berlin: De Gruyter.
 • JožeKoruza 1991: Slovstvene študije. Ur. Jože Pogačnik. Ljubljana, Filozofska fakulteta.
 • Franc Kotnik 1943: Slovenske starosvetnosti. Nekaj zapiskov, orisov in razprav. Ljubljana: [Konzorcij Slovenca].
 • Frančišek Kovačič 1928: Zgodovina lavantinske škofije (1228–1928). Maribor: Lavantinski kn. šk. ordinariat.
 • Lino Legiša (ur.) 1973: Liber cantionum carniolicarum. Kalobski rokopis. Ljubljana: SAZU.
 • Matija Ogrin 2015: 'Ob štirih po pridigi v vikariatu.' Pridiga kot duhovni kontekst Škofjeloškega pasijona. Miha Preinfalk (ur.), Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:sd18z15/VIEW/
 • Erich Prunč 1989: Kapelški pasijon. Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Mednarodni simpozij v Ljubljani od 1. do 3. julija 1987 (Obdobja 9). Ljubljana: Filozofska fakulteta. 191–208.
 • Günther und Irmgard Schweikle (ur.) 1984: Metzler Literatur Lexicon. Stuttgart: Metzler.
 • Stefan Singer 1938: Kultur- und Kirchengeschichte des Jauntales. Band III: Dekanat Eberndorf. Kappel: Im Selbstverlage des Verfassers.
 • Marijan Smolik 2011: Odmev verskih resnic in kontroverz v slovenski cerkveni pesmi od začetkov do konca 18. stoletja. Druga, elektronska, pregledana izdaja. Ljubljana: ZRC SAZU. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:ovr/VIEW/
 • Peter Svetina 2007: Kitične oblike v starejši slovenski posvetni poeziji. Ljubljana: ZRC SAZU.
 • Philippe van Tieghem 1968: Dictionnaire des littératures. Paris: Presses universitaires de France, 1968.
Opombe

219. Iz lastnih sredstev ga je financiral Erich Prunč.

220. Rokopis Kapelskega pasijona je sedaj shranjen v Narodopisnem inštitutu Urban Jarnik v Celovcu.

221. Franc Kotnik je te številke interpretiral kot ceno (17 fl. 45 kr.) in letnico (1816) morebitne prodaje rokopisa (Kotnik 1943: 99–100).

222. Strokovnjakom obeh ustanov se urednika iskreno zahvaljujeta za veliko pomoč, ki jo pridobljene informacije pomenijo za razumevanje nastanka rokopisa.

223. Dne 1. februarja 2016 v ZRC SAZU, Ljubljana.

224. Glagol vortragen v šesti vrstici napisa v tej zvezi vzbuja z gledišča novejše nemščine dvom, da bi šlo res za uprizoritev. Vendar se v starejši nemščini raba glagola vortragen v pomenu 'uprizoriti' še pojavlja, četudi jo Grimmov slovar označuje kot zastarelo. Pogosta je pri Goetheju, zlasti za kontekst gledaliških predstav in igralskih vlog, prim. slovar bratov Grimm: »neulich abends besuchte ich den Tankred, er ward sehr löblich vorgetragen, Göthe IV 39, 27 W.; öfters braucht er es vom schauspieler und seinen rollen: Odoardo ward sehr gut vorgetragen, I 22, 249; vgl. IV 21, 418; unsere schauspieler mögen mittlerweile einige nova ... lernen und vortragen, IV 13, 300.« Prim. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, iztočnica vortragen, pomen 11. Ti Goethejevi zgledi, ki so celo nekoliko mlajši (Rossinijeva opera Tancredi je bila uprizorjena leta 1813), vsebujejo povsem enak pomen glagola vortragen kakor napis na nalepki Kapelskega pasijona iz leta 1800. Sklepanje, da nalepka torej izrecno govori o predstavi trpljenja Jezusa Kristusa, uprizorjeni leta 1800, je utemeljeno.

225. Pismo z dne 14. januarja 2010.

226. Prim. Eineder 1960. Sama papirnica v Šentrupertu je delovala pod raznimi papirničarji že od 1563. Od papirničarja Georga Weinländerja, ki je tu izdeloval papir od leta 1722, sta papirnico leta 1771 odkupila Franz in Anna Weinländer za 500 fl. in dodatno letno rento 30. fl. Papirničar Franz Weinländer je umrl 1815. „Njegovi vodni znaki nosijo inicialko FW.“ Nekateri njegovi znaki nosijo grb koroške dežele, nekateri pa podobo sv. Ruperta in datirajo v leto 1805 (Eineder 1960: 81). Vsi znaki iz papirnice v Šentrupertu, dokumentirani v monografiji, so po kronološkem redu: 1675, 321, 455, 1612.

227. Cf. plošča 418, znak 1612, prav tam.

228. Mnogi kodikološki podatki iz tega opisa, zlasti v tem razdelku, izhajajo iz ugotovitev restavratorke Blanke Avguštin Florjanovič; urednika se ji iskreno zahvaljujeta!

229. Pri restavriranju se je pokazalo, da se po raztrganinah lista ujemata, tudi dela vodnega znaka sta skladna – torej je verjetno, da sta prvotno sestavljala eno polo, ki so jo pretrgali in kot dva lista všili v lego.

230. Vse te štiri replike zaporedoma govori apostol Peter.

231. Če bi rokopis Kapelskega pasijona obstajal le kot vezani zvezek 110 listov z gibkim ovojem, bi upravičeno sklepali, da je pisec kupil že zvezan zvezek in vanj začel pisati; v tem primeru bi bilo razumljivo, da bi mu več listov na koncu zvezka preostalo. Izsledki restavriranja vezave pa kažejo, nasprotno, da so bile trde platnice, obdane z usnjem, in knjižni blok vezani sočasno, enovito, torej si je lastnik dal pripraviti prav takšno knjigo.

232. Slovenski baročni prevodi v pesmaricah razporedijo vsebino te himne v več kitic. Stržinar (1729: 115–117) in Lavrenčič (1752: 78) jih imata šest, Pohlin (1799: 174–177) pa je pripravil nov prevod in ga oblikoval v 12 kitic, vendar s podobno razporeditvijo vsebine.

233. Kmalu zatem, leta 1808, so razsvetljenci zatrli tudi zadnji civilni ostanek prvotne baročne bratovščine Svetega Rešnjega Telesa v Kapli, ki je najverjetneje prirejala Kapelski pasijon. Prim. opombo k strani rokopisa 115.

234. To je bil škof Jožef II. Franc Anton grof Auersperg; hkrati s pasijoni je prepovedal tudi bičanje in nošenje križa v procesiji (tak baročni križ še vedno visi na stranski steni župnijske cerkve v Železni Kapli), češ da se pri tem dogajajo stvari, ki »onečaščajo svete reči«. Prim. Kovačič (1928: 306).

235. Stavek se opira na mesto iz tradicije EvL, kjer v pasijonski sinopsi stoji: »Herodesh pak je niega is ſvoimi vojſhaki red sanizhoval, inu saſramoval: inu v'belu oblezheniga supet nasai poſlal h'Pilatuſhu.« Paglovec 1741: 140.

236. Prim. denimo Poljanski rokopis, str. 457, glede povezave teh sanj z veseljem svetih očakov v predpeklu in strahom hudičev pred bližajočim se križanjem Jezusa.

237. Pisatelj, ki je skomponiral prvotno baročno pasijonsko igro s tako številnimi prizori in detajli, bi mogel izkoristiti dramatičen moment, ko se Jezus med sramotenjem na stolu ob petelinjem petju ozre in pogleda Petra. Po drugi strani je možno, da je odlomek, kjer dekli pospravljata stol, prevzet iz zaključka prizora s kronanjem, saj je bil prav tam postavljen na oder.

238. Prim. verze 352, 770, 1168, 1169, 1191, 1210, 1216, 2662.

239.

1Govor 201 je prva roka zapisala v rokopisu med dodatke na stran 140, vendar ga je točno umestila na sedanje mesto v poteku drame.

240. Prva roka je na stran 140 napisala še dodatka, ki naj bi ju Judovski stotnik imel pri prvem in drugem Jezusovem padcu pod križem – vendar ju ni več z nobeno referenco umestila v glavno besedilo, t. j. v potek dejanja. To je s svojima posegoma storila šele tretja roka v drugi polovici 19. stoletja, ki je, evidentno, še razpolagala s predlogo, kjer so ta besedila bila del glavnega teksta.

241. Rokopisni dodatek, t. i. Muzejski rokopis, je prišit izvodu Hren-Čandkovih Evangelia inu Lystuvi (1612) v Narodnem muzeju.

242. Besedilo Poljanskega rokopisa (NRSS Ms 023), še bolj gotovo pa besedilo njegovega arhetipa v Arhivu Slovenije (NRSS Ms 028), je verjetno vsebovalo motiv Jezusovega prikazanja materi Mariji. Vendar je sklepni del obeh rokopisov, kjer bi ta motiv lahko pričakovali, izgubljen. Starejši, a izgubljeni slovenski prevodi spisov Martina Cochemskega so ta motiv skoraj gotovo obsegali, saj v nemških izvirnikih Das Grosse Leben Jesu renskega kapucina zavzema celo samostojno poglavje (prim. Cochem 1710: 456 ss.).

243. Takšna mesta so začetki replik 321, 461, 464, 466, 469, nato v več zaporednih replikah sv. Petra 472, 474, 476, 478.