Meni

Kapelski pasijon

Komedija od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej na te veliki četrtək inu na te velikonočni pondelək v Kapli špilali

Elektronska znanstvenokritična izdajaInštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU;
Odsek za tehnologije znanja, Institut "Jožef Stefan"
Ljubljana