Meni

Seznam dramskih oseb

1Seznam oseb, ki nastopajo v Kapelskem pasijonu, je sestavljen iz poslovenjenih in poenotenih oblik imen v kritičnem prepisu, denimo Christus – Kristus, Maria – Marija, Kaifesh – Kajfež. Glavno merilo pri poenotenju imenskih oblik je bilo, katera oblika prevladuje v dramskem govoru, t.j. v slovenskem besedilu, ne glede na drugačno (in močno variabilno) zapisovanje tega imena v nemških didaskalijah. Enote tega seznama, kot so Več jogrov, Več hudičev ipd., se v samem besedilu ne pojavljajo, pač pa so povzete smiselno glede na odrske napotke in potek dejanja.

 • Kristus
 • Marija
  • Jogri
  • Peter
  • Janez
  • Judež
  • Več jogrov
   Svete žene
  • Marija Magdalena
  • Marija Saloma
  • Marija mati Jakobova
  • Veronika
 • Oštir
  • Farizeji
  • Kajfež
  • Anež
  • Prvi farizej
  • Drugi farizej
  • Več farizejev
 • Herodež
 • Pilatež
 • Pilatežev služabnik
 • Pilateževa žena
 • Dekla Pilateževe žene
 • Simon Cirenus
  • Angeli
  • Prvi angel
  • Drugi angel
  • Angel s kelihom
  • Angel pri grobu
  • Nadangel Mihael
   Judje
  • Judovski stotnik
  • Praporščak
  • Prvi Jud
  • Drugi Jud, Štahus
  • Tretji Jud, Robinus
  • Četrti Jud, Malhus
  • Več Judov
   Vojaki
  • Vojak
  • Longinus
  • Prvi vojak
  • Drugi vojak
  • Tretji vojak
  • Četrti vojak
   Dekle
  • Dekla vratarica
  • Druga dekla
  • Dekla Dina
   Hudiči
  • Lucifer
  • Drugi hudič
  • Več hudičev
 • Nikodem
 • Jožef iz Arimateje
 • Grešnik
 • Smrt
 • Duša